DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Corona en Horeca-vervolg

In de vorige editie besprak ik een uitspraak in kort geding over de invloed van de sluiting van de horeca op de huurbetalingsverplichting.

Recent werd over dit onderwerp door de Rechtbank Den Haag de eerste uitspraak gedaan in een zogenaamde bodemprocedure. Hierin wordt de lijn van de diverse kort geding zaken bevestigd. Namelijk dat overheidsmaatregelen (tijdelijk volledige sluiting / beperkingen in het gebruik zoals maximaal 30 gasten) zowel een gebrek als bedoeld in artikel 7:204 BW als een onvoorziene omstandigheid als bedoeld in artikel 6:258 BW opleveren.

 

Concreet gevolg is dat voor de periode van volledige sluiting een verlaging van de huurprijs met 50% redelijk wordt geacht, en voor de periode met beperkende overheidsmaatregelen een vermindering met 25%.

 

Daarbij was voor de Rechtbank van belang dat de huurder gebruik had gemaakt van de mogelijkheid van overheidssteun, en dat die ontvangen steun ook was gebruikt voor de betaling van de huur.

 

Er zullen in de komende tijd zeker meer uitspraken volgen, waarbij te verwachten is dat afhankelijk van de omstandigheden van het geval andere kortingen op de huurprijs zullen worden toegekend dan 50 %/25 %. Maar deze uitspraak kan zeker al als handvat worden gebruikt.

 

 

Toine Dielissen

Advocatenkantoor Wouw - T. 0165-743 100