DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Nog geen taart voor gouden Wouwse tennisvereniging

Op 6 april is het 50 jaar geleden dat de Wouwse Tennisvereniging (WTV) werd opgericht en dat zou groots gevierd worden. Het draaiboek lag klaar, de plannen waren uitgewerkt en het hele dorp Wouw mocht meegenieten van het gouden jubileumfeest. ,,Maar jammer genoeg gaat dat dit jaar niet gebeuren, want een digitaal feest zien we niet zitten. Wij hebben liever een ‘echt’ feest”, zegt bestuursvoorzitter Kees Coppens.

 

Jubileumtoernooien, een tentoonstelling, een jubileumboekje, een feest voor de 420 leden van de vereniging en nog wat losse activiteiten stonden op het programma. ,,Maar we hebben besloten om alle jubileumactiviteiten uit te stellen, want natuurlijk bestaan we het hele jaar vijftig jaar. En tot 6 april 2022 hebben we de mogelijkheid om feest te vieren. Ook het jubileumclubtoernooi wordt pas later gespeeld”, geeft Coppens aan. Over dat jubileumboek is al het nodige bedacht, want aan 50 leden en oud-leden wordt gevraagd om een verhaal over hun belevenissen bij de tennisvereniging te schrijven. Dat kan nu al gebeuren en de jubileumcommissie gaat die verhalen dan bundelen..

De geschiedenis van WTV begon in 1970 toen een vijfkoppig comité onder leiding van Ineke van de Kar een enquête hield onder de Wouwse bevolking en de eerste 160 aspirant-leden schreven zich meteen in. Bij de Wouwse gemeenteraad werd het verzoek weggelegd om 2 banen aan te leggen, maar de raadsleden uit de 3 andere Wouwse dorpen gaven flink tegengas. Die wilden liever dat de voetbalvelden in hun dorp werden opgeknapt in plaats van ‘tennisbanen voor de elite’. Achter de schermen werd van alles ondernomen, maar toch duurde het tot 6 april 1971 voor de vereniging tot stand kwam. Ondertussen was er al wel met de aanleg van de banen begonnen en op 29 mei van dat jaar ,,opende burgemeester Piet Sanders met een ‘onvervalste backhand’ de 2 bitulacbanen”, zoals Brabants Nieuwsblad schreef.

,,In de jaren daarna groeide de vereniging ongekend en op het hoogtepunt hadden we 600 leden en was er een wachtlijst. Later konden we de accommodatie van de gemeente overnemen en vanaf dat moment hebben we samen met tientallen vrijwilligers de schouders er onder gezet. We hebben nu een tennispark met 7 banen, kleedruimtes met douches en een eigen kantine”, vertelt Kees Coppens niet zonder trots. De club is op dit moment volop bezig om het streven naar een energie neutrale sportaccommodatie uit te voeren. Dat is op dit moment nog niet helemaal gelukt, maar met zonnepanelen en ledlampen komt men al een heel eind. Een wens voor de toekomst is nog de aanleg van 2 padelbanen. Padel is een mix tussen tennis en sport waarbij 4 personen actief zijn en de glazen wanden deel uitmaken van het veld. Maar dat zal even moeten wachten tot na de jubileumviering. Die komt er hoe dan ook, al is het even wachten tot iedereen voldoende bescherming tegen corona geniet.