DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Afwikkeling letselschade na verkeersongeval met onverzekerde partij

Het was op een winterse vrijdag dat de heer Broekhoven met zijn auto onderweg was naar huis om te gaan genieten van het weekend. Al het verkeer reed vrij langzaam vanwege deze mindere weersomstandigheden. Dat gold helaas niet voor Daan, een jeugdige bestuurder van een tegemoetkomende auto, die toch nog snel wilde inhalen. Daarbij verloor Daan de macht over het stuur en kwam hij frontaal in botsing met de door de heer Broekhoven bestuurde auto. Zowel Daan als de heer Broekhoven raakten bij dit ongeval ernstig gewond. De heer Broekhoven had meerdere verbrijzelingsfracturen in beide benen, ribfracturen, inwendige bloedingen en de milt moest worden verwijderd. Uit het politieonderzoek kon worden afgeleid dat Daan aansprakelijk was, maar helaas bleek ook dat het door hem bestuurde voertuig niet was verzekerd.

Het stond vast dat Daan aansprakelijk was voor de schade, maar ook dat er geen autoverzekering was afgesloten. Dit hield in dat Daan zelf voor de schade moest opkomen, maar hij had geen financiële middelen, geen bezittingen en leefde van een bijstandsuitkering. De schade van de heer Broekhoven daarentegen was enorm, enerzijds vanwege de autoschade (total loss) en anderzijds vanwege de aanwezige letselschade. Om die reden werd de zaak aangemeld bij het Waarborgfonds Motorverkeer. Zij neemt als het ware de rol van de (niet aanwezige) autoverzekeraar over. Voorwaarden hierbij zijn dat een derde, in dit geval Daan, aansprakelijk is, er een botsing heeft plaatsgehad met een onverzekerd motorvoertuig en dat de aansprakelijke persoon niet in staat is om de schade te vergoeden. In deze zaak werd aan die criteria voldaan, zodat de zaak verder werd geregeld in overleg met het Waarborgfonds Motorverkeer. De heer Broekhoven had een herstelperiode van circa 2,5 jaar, waarbij er vanwege het ernstige beenletsel wel sprake was van blijvende invaliditeit. Gelukkig kon de heer Broekhoven zijn beroep van vertegenwoordiger uiteindelijk (zij het wel wat aangepast) weer uitvoeren. Alle gemaakte kosten en geleden (letsel)schade werd geheel vergoed. Voor Daan was de zaak daarmee uiteraard nog niet afgedaan en hij zal zich verder moeten verantwoorden bij het Waarborgfonds. Dit kan alleen anders zijn wanneer Daan te boek zou hebben gestaan als gemoedsbezwaarde, wat betekent dat hij vanwege zijn levensovertuiging bezwaren zou hebben tegen elke vorm van verzekeren en daarvoor ook ontheffing zou hebben verkregen. In het geval van Daan was dit laatste niet aan de orde.

 Letselschade.com

T. 0165-820 219