DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Hartritmestoornissen bij de hond

Een van de redenen voor flauwtes bij de hond kan een verstoord ritme van het hart zijn; hierdoor werkt de hartpomp slechter (of niet) en komt er te weinig zuurstof in de weefsels en dus ook in de hersenen met flauwvallen tot gevolg. Ook kan het zijn dat er alleen klachten zijn bij verhoogde inspanning. 

Dierenartsen zullen allereerst een algemeen onderzoek doen en het hart beoordelen met behulp van de controle van de pols en de auscultatie van het hart. Hierbij komen dan soms deze ritmestoornissen aan het licht. Ook kan het zijn dat er slechts af en toe ritmestoornissen zijn en bij het consult in de kliniek er niets afwijkend te vinden is. Hartonderzoek kan dan uitgebreid worden met een ECG (hartfilmpje), een hartecho en evt. ook een Holteronderzoek; hierbij vindt er 24 uurs registratie plaats van het hartritme. Ritmestoornissen kunnen bij elk ras en op elke leeftijd ontstaan. Behandeling en prognose zijn natuurlijk afhankelijk van het type ritmestoornis. Toch zijn er een bepaald aantal rassen te noemen, die vaker dan anderen een bepaalde verstoring hebben.

Boezemfladderen

Met name noemen we hier het boezemfladderen (atrium fibrillatie) dat vaker voorkomt bij de reuzenrassen zoals Duitse dog, st. Bernard etc. De onderliggende oorzaak is een ziekte van de hartspier zelf, waardoor de prikkelgeleiding gestoord raakt. Ook komt AF regelmatig voor zonder achterliggende hartziekte. In beide gevallen kan (levenslange) medicatie een oplossing bieden. 

Hartspierontsteking

Ook kunnen ten gevolge van een ontstoken hartspier ritmestoornissen ontstaan; soms kunnen deze verdwijnen als de ontsteking genezen is.

Hartinfarct

Ritmestoornissen (of hartstilstand!) ten gevolge van een hartinfarct, zoals bij mensen voorkomt, zien we bij de hond eigenlijk nooit, omdat de achterliggende verstopping van de kransslagader bij onze huisdieren hond en kat eigenlijk niet voorkomt!

Tot slot

De puppy controle en de jaarlijkse controle bij de vaccinatiemomenten zijn voor dierenartsen de momenten om ook altijd even de status van het hart te beoordelen. Een zinnig onderzoek, dus.

Dierenkliniek de Schelde - T. 0165-328 516