DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Ken uw Wouw - de laatste

Met een beetje fantasie kijk je in de foto van de vijver in de Nieuwstraat een kleine driehonderd jaar terug in de geschiedenis. Het Habsburgse Rijk bestond uit vele vorstendommen, die Karel VI begin achttiende eeuw tot keizer hadden uitgeroepen.

Karel had het zo geregeld dat na zijn dood (1740) zijn dochter Maria Theresia keizerin over het Habsburgse Oostenrijk zou worden, maar dat viel niet in goede aarde bij een aantal machthebbers in de afzonderlijke vorstendommen. In een groot deel van Europa werden veldslagen gevoerd, bekend als de Oostenrijkse Successieoorlog. Frankrijk en Engeland stonden zoals vaker diametraal tegenover elkaar. Omdat de Republiek der Verenigde Nederlanden zich net als de Engelsen schaarde in het kamp van de Oostenrijkers werd Frankrijk een geduchte tegenstander, die de Oostenrijkse troepen volledig onder de voet liep. In die tijd vond het beleg en de inname van de sterkste vestingstad in de Republiek, Bergen op Zoom, door de Fransen plaats. In Wouw was het hoofdkwartier van de Fransen gevestigd. Het Rijksmuseum heeft een ets van Antoine Benoist in haar collectie, die de Slag bij Wouw op 10 augustus 1747 verbeeldt, waarbij de Fransen de geallieerden verslaan. De vijver in de Nieuwstraat behoorde destijds tot de verdedigingswerken van de Fransen. Overigens bleef Maria Theresia na de Vrede van Aken (1848) op de troon.

Een ongekend groot aantal deelnemers stuurde een juiste oplossing in, waarna loting de volgende vijf winnaars aanwees van een cadeaubon met een waarde van € 15, beschikbaar gesteld door Ondernemers Vereniging Wouw: mevr. Corrie vd Berg-Matthijssen uit Roosendaal, mevr. Elma Touw uit De Hoogt, mevr. Jacobien Linders uit de Plantagebaan, mevr. Rian Mangelaars uit Geerhoek en mevr. Sabine van Mier uit de Lenaertsstraat. De winnaars hebben de bon inmiddels in ontvangst kunnen nemen. Hiermee valt het doek voor de Ken uw Wouw-wedstrijd.