DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Column advocatenkantoor Wouw: Corona en Horeca-slot

In de rechtspraak was al beslist dat de overheidsmaatregelen (sluiting/beperkingen) van invloed zijn op de huurprijs, met als handvatten een korting van 50 % bij volledige sluiting en 25 % voor de periode van opening met beperkende maatregelen.

 

Inmiddels heeft de Rechtbank Amsterdam dit in een vonnis d.d. 9 maart 2021 nog concreter gemaakt, door ook een formule te geven voor de berekening van de gewijzigde huurprijs.

 

Uitgangspunt is – nog steeds – dat de gevolgen van de Corona crisis gelijkelijk moeten worden verdeeld over de huurder en de verhuurder. Indien sprake is van een omzetdaling van 100 % wordt de oorspronkelijke huurprijs in principe met 50 % verminderd.

De Rechtbank geeft dan een formule: oorspronkelijke huurprijs – (100 %: 2) = de gewijzigde huurprijs. Dus bij een huurprijs van € 1.000,00 en een omzetdaling van 100 % is de berekening: € 1.000,00 – (100 %: 2) = € 500,00. Welke formule zo kan worden toegepast bij iedere andere omzetdaling.

 

Van de huurder wordt wel verwacht dat deze aanspraak maakt op de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). De uitbetaling daarvan dient te worden gebruikt voor de vaste lasten waaronder de huur, en wordt bij de berekening van de huurprijsvermindering opgeteld bij de omzet.

 

Toine Dielissen

Advocatenkantoor Wouw, Plantagebaan 55, Wouw

Tel. 0165-743100