DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Column Letselschade.com: Afwikkeling geleden en toekomstige letselschade

Op een zomerse dag besloot de heer Van Deursen om een toeristische tocht te maken op zijn motor. Daarbij reed hij een poldergebied in om te kunnen genieten van het weidse landschap. Na circa een uur kwam hij uit op een dijkweg, langs welke dijk de huizen nagenoeg direct aan de weg zijn gelegen. Vanuit een oprit van één van deze dijkhuizen kwam plotseling een auto de weg op gereden, waarmee de heer Van Deursen  frontaal in botsing kwam. Daarbij werd hij van de motor geslingerd en kwam hij uiteindelijk onderaan de dijk terecht. Ten gevolge hiervan liep de heer Van Deursen een partiële dwarslaesie op. Op het moment van dit ongeval was de heer Van Deursen 49 jaar en van beroep stukadoor, het vak dat hij nog van zijn vader had geleerd.  Alternatieve beroepsmogelijkheden waren er niet en dus werd de heer Van Deursen als volledig arbeidsongeschikt beschouwd.

Uiteraard had dit letsel een grote impact op het leven van de heer Van Deursen en zijn gezin, bestaande uit zijn echtgenote en 2 kinderen van 16 en 18 jaar. Ook in financiële zin was de schade enorm. Het jaarlijkse verschil tussen oorspronkelijke inkomen en de uitkering bedroeg alleen al circa € 7.000,00 netto. Daarnaast was het voor hem niet meer mogelijk de eigen woning en tuin te onderhouden en had hij jaarlijks terugkerende schade zoals medisch kosten, zorgkosten, extra vakantiekosten en dergelijke, welke totaal neer kwam op (inclusief wat kleinere kosten) afgerond      € 20.000,00. Deze schade (inclusief de misgelopen pensioenopbouw) wordt dan doorgaans contant gemaakt, wat betekent dat een bedrag wordt berekend aan de hand waarvan het slachtoffer zijn jaarlijkse schade kan financieren. In deze zaak diende daarnaast rekening te worden gehouden met woningaanpassingen (slaap- en badkamer beneden) en vanzelfsprekend de smartengeld-vergoeding. Uiteindelijk werd de totale schade van de heer Van Deursen becijferd op een afgerond bedrag van   € 585.000,00.

 

Dit bedrag, dat overigens vrij is van belasting (behoudens de vermogensbelasting vanuit Box 3), werd vervolgens in één keer beschikbaar gesteld aan de heer Van Deursen. Om er zeker van te zijn dat dit bedrag op de juiste wijze werd besteed, werd een financieel jaarplan opgesteld. Aan de hand daarvan weet de heer Van Deursen exact wat hij jaarlijks kan besteden om in de verdere toekomst niet in financiële problemen te komen.

Letselschade.com

Tel. 0165-820219