DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Café De Potter wordt nu echt gesloopt

Het heeft enkele jaren geduurd, maar binnen niet al te lange tijd wordt het café op de hoek van de Bergsestraat en de Plantagebaan echt gesloopt. Aan de binnenkant is men begonnen met asbestsanering en het verwijderen van wat er nog van het interieur over is.

Zodra dat achter de rug is, kan met de afbraak begonnen worden. In juni 2019 werd al ‘uit lèste rondje bij de Potter’ gegeven en de bedoeling was dat direct daarna begonnen werd met de sloop, maar door bezwaarschriften van omwonenden heeft dat een tijd langer geduurd dan de bedoeling was. Op de plaats waar nu het café staat en een aantal omliggende woningen en het vroegere bedrijf van wielerspecialist Ton van Winden, komt een appartementencomplex met 16 woningen. Op de begane grond 7 stuks, op de eerste verdieping 8 en boven de bergingen één appartement. Via de Plantagebaan kunnen de bewoners op een parkeerterrein komen waar 26 plaatsen beschikbaar zijn. De sloop begint aan de Plantagebaan om het parkeerterrein vrij te maken, zodat hier ook het bouwmateriaal opgeslagen kan worden. Het bouwen van het complex zal ruim een jaar in beslag nemen en de eerste bewoners zouden dan in het voorjaar van 2022 hun nieuwe woning kunnen betrekken. De verkoop van de appartementen zou in april van dit jaar mogelijk al kunnen beginnen.