DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Dorpen kregen meer inwoners

De dorpen van de gemeente Roosendaal hebben in 2020 allemaal extra inwoners mogen verwelkomen. Alleen Moerstraten ging iets in inwonertal achteruit. Dat gold trouwens ook voor de stad Roosendaal.

Het dorp Wouw ging er het meest in inwonertal op vooruit. Hier kwamen 51 bewoners bij en op 1 januari woonden er 4.799 personen. In Heerle steeg het aantal dorpsbewoners met 28 naar 1.828. In Nispen kwamen er 29 mensen bij en daar woonden op 1 januari 2021 1.739 mensen. Wouwse Plantage mocht 4 inwoners verwelkomen en hier bedroeg het inwonertal 1.201. Moerstraten telde 13 mensen minder en daar daalde het aantal mensen van 608 naar 595. De plaats Roosendaal zelf daalde met 159 inwoners van 67.245 naar 67.086 mensen. De gemeente telde zodoende op 1 januari 2021 in totaal 77.248 personen. Die totale teruggang met 60 mensen is niet dramatisch. Het komende jaar zal er in de stad flink worden gebouwd in Stadsoevers en mogelijk in het plan Groot Mariadal. In Wouw en Heerle komt de stijging van het aantal bewoners door de nieuwbouwplannen ‘De Hoogt’ in Wouw en ‘De Bamere’ in Heerle.