DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

UITNODIGING OVERHANDIGING PETITIE

Donderdag 25 maart 19.15 uur gemeentehuis Steenbergen

‘Geen zonnepanelen in het Oudland bij Steenbergen’

Onder deze titel startte de werkgroep ‘Bescherm het Oudland’ vier maanden geleden een petitie. Het doel van de handtekeningenactie is om de Steenbergse gemeenteraad ervan te overtuigen dat het Oudland niet de juiste plek is voor zonne-industrie.

Aanstaande donderdag 25 maart overhandigt de werkgroep de resultaten van de petitie aan Jeroen Weerdenburg die deze avond de rol van voorzitter van de gemeenteraad vervult. De overhandiging vindt plaats om 19.15 uur in de hal van het gemeentehuis van Steenbergen of, bij goed weer, op het voorplein. Wij nodigen de leden van de gemeenteraad van Steenbergen en van de pers van harte uit hierbij aanwezig te zijn. Uiteraard met inachtneming van de geldende coronaregels.

De afgelopen maanden heeft de werkgroep ‘Bescherm het Oudland’ tijdens inspraakmomenten, middels interviews in de diverse lokale en regionale media en door talloze persoonlijke gesprekken de aandacht gevestigd op de waarde en mogelijkheden van het prachtige gebied tussen Steenbergen en Welberg. Het grote publiek behoefde weinig uitleg om zich achter de actie te scharen. Binnen korte tijd ondertekenden velen de petitie en in de maanden die volgden bleef de stroom handtekeningen gestaag groeien.

Bijna 2300 handtekeningen zijn inmiddels gezet uit liefde voor het gebied, maar ook op basis van steekhoudende argumenten die de afgelopen vier maanden voor het voetlicht zijn gebracht.

De inwoners van Steenbergen hebben duidelijk laten weten wat zij willen, zij kunnen nu alleen nog vertrouwen in het vermogen van de politiek om te luisteren.