DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Gemeenteperikelen 26 mei 2021

Molensingel Wouw

,,De Wouwse Molensingel is één van de drukste wegen in Wouw en vormt de verbinding tussen de noord- en zuidkant van het dorp. Deze weg maakt indirect (via een rotonde) ook de verbinding in westelijke richting naar het dorpscentrum en naar de dorpen Heerle en Moerstraten”, schrijft de VLP als het gaat om de veiligheid op de Molensingel.

Daarnaast kent de Molensingel enkele drukke en gevaarlijke kruisingen, vooral die bij de Kloosterstraat en Kromveld met aan weerskanten van de Molensingel een basisschool: De Stappen aan de ene kant en De Baayaert aan de andere. Met de komst van het nieuwe Integrale Kindcentrum zal het enkel ook daar nog drukker worden. Op het gedeelte vanaf de rotonde tot de Plantagebaan staan bovendien (noodgedwongen) veel auto’s half op de rijbaan en half op het fietspad geparkeerd. ,,Kortom, de Molensingel is een drukke en wat onoverzichtelijke weg, ook vanwege de bushaltes en enkele erg gevaarlijke en drukke kruispunten. Bij files op de A58 wordt de Molensingel tevens regelmatig gebruikt als sluiproute en op die intensiteit is deze weg niet berekend. Vanwege de komst van het nieuwe Bravis ziekenhuis zal de drukte in en rondom Wouw, met name op de Molensingel, over enkele jaren nog meer toe gaan nemen”, gaat het VLP-betoog verder. Op de Molensingel geldt een maximale snelheid van 50 km per uur, welke overigens met grote regelmaat wordt overschreden. Regelmatig zijn er ook aanrijdingen op de kruispunten, worden bomen geraakt als men uit de bocht vliegt, raakt men spiegels van geparkeerde auto’s en is het erg gevaarlijk oversteken bij het kruispunt van de Molensingel met het Kromveld en de Kloosterstaat. Zelfs met de zebrapaden die er liggen. Vandaar dat de VLP vraagt welke maatregelen de gemeente kan treffen om de weg veiliger te maken. Zo wordt de suggestie gedaan om van de weg een 30 kilometer zone te maken en om de oversteekplaatsen extra te beveiligen. Veel schoolkinderen maken gebruik van die oversteekplaatsen. De VLP doet ook de suggestie om op de kruising met de Kloosterstraat en het Kromveld een minirotonde aan te leggen om op die manier de snelheid van het verkeer te remmen. Tenslotte de vraag hoeveel extra verkeer het college verwacht op de Molensingel als straks het nieuwe ziekenhuis in bedrijf komt.

 

Gemeenteraad beslist over zonnepark De Donken

 

De gemeenteraad van Roosendaal moet in juni een definitief besluit nemen over het voorgenomen zonnepark ‘De Donken’ in Wouw. Er is de afgelopen jaren al veel te doen geweest over de realisatie van dit zonnepark.

 

Een voorstel van de fractie van de VLP om af te zien van het plaatsen van zonnepanelen haalde het toen niet. Raadslid Martijn Verbeek zei hierover: ,,Een zonnepark in het historische Beekdal van de Smalle Beek moeten we echt niet willen.” Tijdens de voorbereidingen zijn er verschillende co-creatie sessies geweest in De Geerhoek. Deze bijeenkomsten werden druk bezocht door inwoners. Tijdens deze sessies werd er veel onvrede geuit. De Wouwenaren voelden zich niet gehoord en hadden het gevoel alleen maar mee te mogen praten in de keuze van de bomen welke rondom het park zouden komen. Het Wouwse VLP-raadslid Eric de Regt heeft ook regelmatig deelgenomen aan deze co-creatie sessies. ,,Volgens mij wil echt niemand in Wouw dit zonnepark”, gaf De Regt later aan. Hij meende dat er totaal geen draagvlak is voor een zonnepark op die locatie. Daarnaast heeft de provincie Noord-Brabant haar bedenkingen geuit over de locatie. Op 27 mei wordt het dossier ‘Zonnepark De Donken’ in de raadscommissie behandeld waarna de gemeenteraad in juni over de toekomst van het park een definitief besluit neemt.

 

 

VLP kaart huisvesting ‘De Vierschaer’ Wouw aan

 

In de vorige editie van ‘De Krant’ schreven we al over heemkundekring ‘De Vierschaer’ die met problemen rondom de huisvesting kampte. De VLP stelde vorige week vragen aan het college om hen te bewegen de helpende hand te bieden.

 

Zo’n veertig jaar geleden werd de kring opgericht met als doel het onderzoeken, motiveren en stimuleren van de cultuur en het gedachtengoed van de kerkdorpen Wouw, Heerle, Wouwse Plantage en Moerstraten. De vereniging vond destijds onderdak in ‘De Kapel’ in de Kloosterstraat in Wouw. ,,Deze heemkundekring, een bloeiende vereniging met vele fanatieke en gedreven vrijwilligers, heeft helaas te kampen met een zeer hardnekkig en reeds langdurig huisvestigingsprobleem. Dit heeft het voorbije decennium geleid tot een zeer onwenselijk nomadenbestaan. Jarenlang vormde de genoemde ‘De Kapel’ een prima onderdak. Met de toenmalige gemeente Wouw was afgesproken dat ze daar eeuwig en ‘om niet’ mochten blijven zitten. Negen jaar geleden echter moest de heemkundekring, op last van de huidige gemeente Roosendaal, het pand toch verlaten, ondanks de gemaakte afspraken in het verleden. De Kapel was namelijk verkocht aan SDW. Het wrange is dat de kapel sindsdien amper wordt gebruikt en in feite gewoon leeg staat”, schrijft Eric de Regt. Door de acht verhuizingen in negen jaar komt de kring niet meer toe aan hun eigenlijke taak en functies: het houden van exposities, het organiseren van lezingen, verzorgen van genealogische meetings, het doen van onderzoeken en het überhaupt ontvangen van mensen. Ook de waardevolle spullen worden niet beter van al deze verhuizingen. De leden van de vereniging voelen zich meer verhuizers dan lid van een heemkundekring. Het bestuur van ‘De Vierschaer’ wordt er moedeloos van en dat is begrijpelijk. ,,Daar waar de heemkundekring uit Roosendaal na een gedwongen vertrek uit Mariadal een nieuw onderkomen werd geboden in het Cultuurhuis in Bovendonk, voelt de heemkundekring uit Wouw zich letterlijk in de kou gezet. Contacten hierover met de gemeente verlopen stroef, de communicatie laat te wensen over en oplossingen worden vooralsnog niet geboden”, voegt de Regt er aan toe. Wat de Wouwse vereniging zoekt is een permanent onderkomen in Wouw of Heerle waar weer activiteiten ontplooid kunnen worden, mensen ontvangen kunnen worden en waar werkgroepen aan de slag kunnen met de fotocollectie, waar materialen een plekje kunnen krijgen en waar weer onderzoek gedaan kan worden naar de historie van de vier Wouwse dorpen. Vandaar de vraag van de fractie van de VLP of het college vindt dat ‘De Vierschaer’ een waardevolle bijdrage levert aan het behoud en in stand houden van het cultuurhistorisch erfgoed van de voormalige gemeente Wouw en daarbij deze ook uitdraagt. Daarbij is van belang of de gemeente op de hoogte is van de afspraken die destijds met de gemeente Wouw zijn gemaakt. De VLP wil weten op welke manier de gemeente de Wouwse kring wil helpen, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat de vereniging terug kan naar De Kapel.

 

  

Startsein voor doorfietsroute F58 in Wouw

De aanleg van het snelfietspad tussen Roosendaal en Bergen op Zoom is twee weken geleden in Wouw van start gegaan. Daar hebben staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat)  en de wethouders Cees Lok (Roosendaal) en Patrick van der Velden (Bergen op Zoom) het officiële startsein gegeven.

 

De nieuwe doorfietsroute moet de fietsverbinding tussen Bergen op Zoom en Roosendaal comfortabeler, veiliger en sneller maken. Daarmee zullen forenzen, als het straks weer kan, vaker voor de fiets kiezen bij woon-werkverkeer van en naar deze twee West-Brabantse gemeenten. De staatssecretaris en de twee wethouders hebben aan de Plantagebaan een bouwbord onthuld en het F58-logo op de weg aangebracht. De doorfietsroute is onderdeel van een landelijk netwerk van doorfietsroutes en moet het aantrekkelijker maken om voor de fiets te kiezen. Staatssecretaris Van Veldhoven zei hierover: ,,De fiets is in ons land terecht een volwaardig vervoersmiddel, naast de auto en het OV. Fietsen is schoner, duurzamer, stiller en gezond. Tijdens corona zijn we nog meer gaan fietsen, laten we dat vasthouden. Bijvoorbeeld richting werk, als dat straks weer kan. Deze F58 is meer dan alleen een nieuw fietspad. Het maakt onderdeel uit van een groeiend landelijk netwerk van doorfietsroutes waarvan er nu al ongeveer vijftig zijn.” Wethouder Cees Lok zegt dat bij de allereerste berekeningen is uitgegaan van zo’n 400 mensen die dankzij deze F58 de fiets pakken in plaats van de auto of het OV. ,,Maar met de groeiende populariteit van het fietsen, al dan niet elektrisch, in combinatie met de aanleg van dit soort doorfietsroutes en de economische ontwikkelingen in West-Brabant denk ik dat het er zomaar veel meer zouden kunnen worden.” De doorfietsroute verbindt een aantal bedrijventerreinen en andere drukke verkeerspunten met elkaar. Het Bergse bedrijventerrein aan de Marconilaan, bedrijventerrein De Wijper in Heerle, De Bulkenaar - waar het nieuwe regionale ziekenhuis komt -, Leisurepark De Stok met het Designer Outlet Roosendaal en de compacte binnenstad van Roosendaal. Sommige stukken van de F58 zijn al gerealiseerd. Begin 2023 moet het hele tracé als doorfietsroute zijn ingericht.