DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Minder gaan werken, kan dat?

De Wet Flexibel Werken geeft de werknemer de mogelijkheid om de werkgever te vragen om minder te gaan werken, of op andere uren te gaan werken.

Om minder te gaan werken moet een schriftelijk verzoek worden ingediend bij de werkgever, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

 

-           De werkgever moet minstens 10 werknemers hebben;

-           De werknemer moet minstens 26 weken in dienst zijn;

-           Het schriftelijk verzoek moet worden gedaan minstens 2 maanden voor de gewenste ingangsdatum, en moet bevatten die gewenste ingangsdatum, het gewenst aantal werkuren en eventueel de gewenste spreiding daarvan.

De werkgever gaat vervolgens met de werknemer in gesprek over het verzoek. Wanneer aan de voornoemde voorwaarden wordt voldaan, dan MOET de werkgever akkoord gaan, TENZIJ de werkgever zwaarwegende belangen heeft bij het weigeren van het verzoek.

Voorbeelden van een zwaarwegend belang zijn:

-           Er is niemand om het werk over te nemen;

-           Er ontstaan problemen met het werkrooster.

De werkgever moet de beslissing schriftelijk aan de werknemer mede delen, en wel uiterlijk één maand voor ingangsdatum van de gevraagde wijziging.

In de volgende editie zal ik ingaan op de mogelijkheid om deze wet te gebruiken om thuis te werken in verband met Covid-19.

 

Toine Dielissen 

Advocatenkantoor Wouw / T. 0165-743 100