DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Icoon van Wouw hield manifestatie met flinke opkomst

De Stichting Behoud Lambertuskerk vond dat het tijd werd om de vele vrienden te ontvangen in de kerk om hen op de hoogte te brengen van de stand van zaken. Dat was meteen ook de aanleiding om te proberen extra geld en nieuwe vrienden binnen te halen, om de extra kosten van de restauratie van de toren te kunnen betalen. 

De bezoekers kwamen onder de enorme steiger via de ingang aan het Torenplein de Lambertuskerk binnen en werden meteen ontvangen met een kop koffie of thee en een flinke koek. Voorzitter Peter van Steekelenburg opende de bijeenkomst voor de ‘Vrienden van het Icoon’ met een welkomsgroet en speciaal aan mevrouw Van Bergen, die met haar 100 jaar de oudste aanwezige was. Zij woont nu in Oud Gastel, maar komt als Leonardushof gereed is terug naar Wouw. ,,Het zal aan niemand onopgemerkt voorbij zijn gegaan dat de toren in de steigers staat”, gaf Van Steekelenburg aan. Hij wees er verder op dat inmiddels 200 vrienden en 25 sponsoren het Icoon moreel en financieel steunen en dat dankzij enkele legaten en subsidie het bedrag voor de restauratie van de toren bijeen was gebracht. Maar die blijkt nu duurder uit te vallen, omdat meer voegwerk nodig is. Hij noemde het een uitdaging om in de toekomst voldoende geld bijeen te brengen voor de restauratie van het dak van het middenschip en de zijbeuken. Bestuurslid Peter Buijs ging kort in op de historie van de kerk en het feit dat men geen concessie wil doen aan de materialen die gebruikt worden tijdens de restauratie. ,,Ons streven is om dit jaar het aantal vrienden te verhogen van 200 naar 400. Bestaande vrienden kunnen hun vriendschap verlengen, hun bijdrage verhogen en iemand anders overhalen om ook vriend te worden. Wat in de zestiende eeuw en in 1950 is gelukt, moet ons toch ook lukken?”, was zijn mening.

Meerwerk

Na een muzikaal intermezzo door Saxoranje vertelde bouwkundige Piet Backx aan de hand van een film van Marijn Mariën over de herstelwerkzaamheden en de opbouw van de steigers, waarbij stalen balken werden gebruikt om het gewicht van het bovenste deel goed te verdelen. Die steigers zijn achter elkaar gelegd een kilometer lang en de steigerbouwers hebben in totaal zo’n 100 ton aan materiaal naar boven gesjouwd. Begin september komt de phoenix terug en dan moet de spits voorzien zijn van nieuwe leien. Tegen die tijd is ook het torenuurwerk gereed en daar zaten € 9.000,- extra kosten aan. Niet alleen wordt de toren opnieuw gevoegd, maar er zijn ook zo’n 3200 nieuwe stenen nodig om oude, slechte stenen te vervangen. ,,De bliksemgeleiding wordt ook vernieuwd en gemoderniseerd en ook daar hangt een extra prijskaart aan”, waarschuwde Backx. Half december moet dan de steiger verdwijnen rondom de toren en ziet hij er als nieuw uit. Penningmeester Efrie van de Moosdijk ging kort in op de financiën die met het project gemoeid zijn. Aan de huidige restauratie betaalde de stichting € 3,5 ton uit het geld van de vrienden, legaten en subsidies, maar in de komende jaren is nog eens € 1,3 miljoen nodig om de hele kerk in 2030 compleet gerestaureerd te hebben.

De toren op

Hierna was het mogelijk om met de bouwlift naar de twintigste verdieping te gaan en daar maakten tachtig mensen gebruik van. ,,Dat leverde zo’n € 1500,- op. Bovendien meldden zich vijf nieuwe vrienden aan en een aantal anderen verlengden hun bijdrage met vijf jaar. De overige vrienden gaan we nog benaderen”, geeft Peter van Steekelenburg aan. ,,We proberen bovendien de grote bedrijven te benaderen om in plaats van drie sponsoren van € 1.000,- er tien bij elkaar te krijgen. Zo moeten we het geld langzaamaan bij elkaar zien te krijgen. En elke bijdrage is van harte welkom.”