DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Gemeenteperikelen 25 augustus 2021

Extra laadpalen voor elektrische fietsen

Het gebruik van elektrisch aangedreven fietsen neemt explosief toe. Alleen al in 2020 werden er 547.000 nieuwe e-bikes verkocht en nam het aandeel van elektrische fietsen toe tot meer dan 50% van alle verkochte fietsen.

Dat is ook de VLP opgevallen en daarom denkt Eric de Regt van deze partij dat er meer behoefte is aan oplaadpunten, zodat deze extra laadpunten een bijdrage kunnen leveren aan een fietsvriendelijke gemeente Roosendaal. De Regt wil daarom weten of er in de gemeente oplaadpunten voor deze fietsen zijn die door iedereen en altijd te gebruiken zijn. Hij vraagt meteen of de gemeente bereidt is aan druk bereden fietsroutes deze palen te plaatsen en om in samenwerking met VVV-Roosendaal de oplaadpunten in kaart te brengen en op fietskaarten en in app te vermelden. ,,Een aantal horecagelegenheden voorziet al in oplaadpunten. Tijdens het opladen kan de fietser dan even rusten en een drankje nuttigen. Een win-winsituatie dus. Zowel de ondernemer als de fietser worden gelijktijdig ‘bediend’”, schrijft het raadslid. Vandaar zijn vraag of de gemeente bereidt is bij horecagelegenheden de aanleg van fietslaadpunten te motiveren en te stimuleren.

 

Gemeente moet duidelijke taal spreken vindt VLP

,,Het duidelijk, helder en begrijpelijk formuleren van brieven blijft voor overheidsinstanties vaak lastig. Ook onze fractie hoort dat vaak als inwoners brieven ontvangen van de gemeente”, schrijven Eric de Regt en Alex Raggers van VLP.

Als voorbeeld geven ze aan dat de brieven soms meer vragen oproepen dan ze antwoorden bieden, de formulering onbegrijpelijk is, dat er woorden worden gebruikt die in het Van Dale woordenboek opgezocht moeten worden, dat ze veel (onbekende) vakjargon bevatten, en dat er zinnen in staan die veel te lang en onnavolgbaar zijn. Op 8 november 2018 is unaniem de motie ‘begrijpelijke taal’ van D66 aangenomen. Deze motie was vooral bedoeld om kwetsbare groepen te beschermen. De beide raadsleden vinden dat communiceren in begrijpelijke taal in de richting van iedere Roosendaler moet gebeuren, niet alleen naar kwetsbare groepen. Vandaar dat ze willen weten wat de gemeente hier aan gaat doen, want er zouden de nodige verbeterslagen gemaakt moeten worden. Zij wijzen op de website ‘Direct Duidelijk-Deal’, waar de gemeente zich bij aan kan sluiten. Op die manier kunnen burgers duidelijker en persoonlijker geïnformeerd worden. Overigens gaan beide vragenstellers zelf ook in de fout, want in de brief is sprake van ‘Het dictum van deze motie was vooral gericht op kwetsbare groepen’, waarbij het woord dictum nou niet bepaald een woord is dat de doorsnee inwoner zal gebruiken!

 

Plantagebaan Wouw veel later klaar

 

Vanaf begin juni 2021 is er gewerkt aan de Plantagebaan in Wouw tussen de Molensingel en de spoorlijn. Volgens de tekst op de bebording zouden deze werkzaamheden tot 2 augustus duren. 

Door deze werkzaamheden was deze druk bereden weg niet in gebruik met de nodige ingrijpende omleidingen en ongemakken tot gevolg. Inmiddels is duidelijk dat de werkzaamheden flinke vertragingen hebben opgelopen, waardoor de planning behoorlijk uitloopt. Pas na de bouwvakvakantie wordt verder gewerkt en dan gaat het nog weken duren voor alles gereed is. De fractie van de VLP wil van het college weten wat er aan de hand is en waarom de tijdsplanning zover wordt overschreden. Daarbij wordt ook gevraagd wanneer de weg nu open gaat voor het verkeer en waarom dit niet duidelijk is gecommuniceerd met de bewoners van het dorp. Tenslotte is de vraag of er ook financiële consequentie aan de extra werkzaamheden verbonden zijn.

 

Multifunctioneel gebouw Nispen in dorpskerk 

In maart 2019 hebben de gemeente, de Stichting dorpshuis Nisipa, de Sint Norbertus Parochie Roosendaal en de Wit-Gele Kruisvereniging een intentieovereenkomst gesloten om de haalbaarheid te onderzoeken van de verplaatsing van het gemeenschapshuis Nisipa naar de Maria Hemelvaartkerk.

Dat haalbaarheidsonderzoek is met een positief resultaat afgerond. Om het initiatief, om alles te verplaatsen naar de kerk, een goed vervolg te geven heeft het college ingestemd met het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst met de betrokken partijen: Stichting dorpshuis Nisipa, Wit-Gele Kruisvereniging en de Sint Norbertus Parochie Roosendaal. Nu kunnen de plannen verder uitgewerkt worden en kan de kerk uiteindelijk een nieuwe bestemming krijgen.

 

Magda Jansen-van Harten nieuwe raadsgriffier van Roosendaal

De gemeenteraad van Roosendaal heeft donderdagavond 12 augustus jl. besloten Magda Jansen aan te wijzen als griffier. Zij start op 1 september van dit jaar.

Magda Jansen (33) is tot 1 september werkzaam bij de Politie Zeeland-West-Brabant als adviseur van de regioburgemeester. Daarvoor was zij werkzaam bij de gemeente Soest als (strategisch) beleidsadviseur. Zij volgt Elsbeth van Straaten-Noyons op die de functie bekleedt sinds 2005. Zij legt om gezondheidsredenen haar functie neer.

  

Gemeente Roosendaal krijgt eigen erfgoedprijs 

De gemeente Roosendaal krijgt een eigen ‘Erfgoedprijs’. De prijs, een idee van de stichting Open Monumentendag, wordt met ingang van 2021 iedere twee jaar op of rond Open Monumentendag uitgereikt. De winnaar gaat naar huis met een geldbedrag van € 2.500,-.

Het doel van de Roosendaalse Erfgoedprijs is eigenaren te motiveren en enthousiasmeren om historische en karakteristieke panden te restaureren of op te knappen. Wethouder cultuur, Toine Theunis zegt hierover: ,,Het is belangrijk dat de cultuurhistorische waarde van panden en straten behouden blijft. Met deze Erfgoedprijs gaat dit hopelijk ook meer leven”. Het gaat hier niet alleen om gemeentelijke- of rijksmonumenten, maar ook andere panden van vijftig jaar oud en ouder dingen mee. De eventuele restauratie, renovatie of reconstructie moet in de afgelopen twee kalenderjaren voltooid zijn. In dit geval gaat het om 2019, 2020 of 2021.