DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Koninklijke onderscheiding voor Cor de Crom-Gommers

Eigenlijk was Cor de Crom (80) helemaal niet van plan om dit jaar naar het zomerfestival van de Zonnebloemafdeling Heerle-Moerstraten te gaan. Maar na lang aandringen van enkele bestuursleden en bekenden trok ze haar paasbeste jurk aan en ging naar dorpshuis De Schalm in Heerle. 

Daar had ze het toch best naar haar zin tot burgemeester Han van Midden binnenstapte met zijn ambtsketen om en haar naar voren vroeg. Daar vertelde hij over haar vele verdiensten voor de gemeenschap en met name voor de Zonnebloemvereniging, verzorgingshuis Leonardushof en Thuiszorg West-Brabant. Voor de Zonnebloem bezoekt ze al 27 jaar gasten, ze helpt mee tijdens activiteiten en neemt deel aan vergaderingen. Daarnaast was ze erg actief tijdens de activiteiten van de Zonnebloem, zoals bij de grote bingo in Wouw, de Oranjemarkt en Braderie en de ledenwerfactie. Maar ook is zij de grote lotenverkoper van de Zonnebloemloterij. Ook nu nog bezoekt Cor de Crom gasten, is ze nog steeds, ondanks haar leeftijd, aanwezig bij de Zonnebloemactiviteiten om een helpende hand te bieden. Verder is mevrouw De Crom-Gommers vanaf 1992 tot aan de sluiting, ruim 25 jaar dus, als vrijwilliger verdienstelijk geweest voor het verzorgingstehuis Leonardushof in Wouw. Daarnaast is ze nog steeds als vrijwilliger actief bij Thuiszorg West-Brabant. Bovendien was ze 41 jaar actief voor het CDA en bezocht ze raadsvergaderingen en commissiebijeenkomsten in het Wouwse gemeentehuis. Voor al haar verdiensten werd ze benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en uit handen van de burgemeester kreeg ze de fraaie medaille met oorkonde. Cor zelf was helemaal verrast. ,,Ik heb het altijd met plezier gedaan. Je kreeg er veel liefde en dankbaarheid van de mensen voor terug. Ik zou het zo weer overdoen”, merkte ze op. En natuurlijk blijft ze zo lang mogelijk nog actief voor de Zonnebloem en Thuiszorg.