DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Erfgoedprijs 2021 Roosendaal

Dit jaar zal voor het eerst de Erfgoedprijs uitgereikt worden aan de eigenaar of eigenaren van een pand of woning in de gemeente Roosendaal, die in de laatste twee jaren op een nette, waardevolle, karakteristieke en cultuurhistorische manier is opgeknapt en gerestaureerd. De prijs (€ 2500,-) is door de gemeente beschikbaar gesteld; de organisatie wordt door de Stichting Open Monumentendag Roosendaal verricht.

 

Zo’n 25 panden en woningen zijn voorgedragen voor deze Erfgoedprijs. Dat zijn panden, die minimaal 50 jaar oud zijn en in de laatste twee jaar zijn opgeknapt. Het behoeven niet monumenten te zijn, gemeentelijke monumenten of rijksmonumenten. Wat van belang verder is, dat het om de buitenkant gaat. Dat is van belang voor het imago en de cultuurhistorische waarde voor de stad.

Uiteindelijk zijn 6 panden genomineerd, te weten:

het voormalige Koetshuis, Molenstraat 18 (nu restaurant 1857), de voormalige RK Nijverheidsschool St Joseph, later Ambachtsschool of LTS aan de Laan van Henegouwen (nu appartementencomplex), de panden op de hoek van de Raadhuisstraat (nr 79, a,b,c,d) en de Burg. Prinsensingel (nr 201 – 203) (vroeger o.a. winkel, nu appartementencomplex), Hulsdonksestraat 71 (vroeger een winkel -  woonhuis, nu woning, relatie met nr 69), Kortendijksestraat 3 (vroeger een klein woonhuis, zeer vervallen geraakt en netjes opgeknapt) en Dorpsstraat 4 te Nispen (vroeger een woonhuis, nu ook, maar opgeknapt en o.a. de “platte” later gebouwde garage aangepast aan het woonhuis).

Alle bewoners van Roosendaal kunnen stemmen op het pand, dat in hun ogen de Erfgoedprijs verdient! Dat kan via de website www.omdroosendaal.nl  Ga naar Stem Nu.

 

Op de website staat van elk pand een foto. In de loop van de tijd zullen meer foto’s van de panden op de website worden geplaatst. Maar u kunt nu al stemmen!  

Van de genomineerde panden zullen foto’s geëxposeerd worden in de St Jan. Tevens worden er in de St Jan foto’s tentoongesteld van de fotowedstrijd. Bezoekers kunnen op papier stemmen voor de publieksprijs van de fotowedstrijd. De genomineerde foto’s zullen daar te zien zijn.