DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Gemeenteperikelen 22 september 2021

Jongerencafé van de VLP

Jongeren in de leeftijd van 14 t/m 27 jaar zijn 22 september welkom bij het jongerencafé van de VLP. ,,Wij weten dat jongeren de wereld anders ervaren dan volwassenen en dus ook anders naar de stad en onze dorpen kijken. 

Wij willen weten wat jullie bezighoudt, hoe jullie naar onze gemeente kijken en wat jullie vinden dat beter kan in de gemeente Roosendaal”, schrijft het bestuur van de politieke partij. In samenwerking met SPOT Roosendaal zijn de jongeren welkom op woensdag 22 september vanaf 19.00 uur om een praatje te komen maken onder het genot van een hapje en een drankje. De VLP wil graag kennis maken en van de jongeren horen wat ze nu precies van de huidige gemeente Roosendaal vinden. Uiteraard staan de gemeenteraadsleden ook open voor alle vragen over de gemeente en de politiek die de gemeente bestuurt. Wie interesse heeft kan zich melden via een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Dan krijgt men alle informatie over het jongerencafé.

 

Jacobskruiskruid houdt boeren en gemeente in beweging

In beantwoording op raadsvragen van de Roosendaalse Lijst en de VLP over de overmatige groei van Jacobskruiskruid gaf het college van de gemeente Roosendaal aan dat het beleid omtrent bestrijding van het jacobskruiskruid niet aan te willen passen, omdat dit haaks staat op het beleid van Roosendaal Natuurstad. 

Toch krijgen gemeenteraadsleden steeds meer geluiden over de schadelijkheid voor met name paarden, koeien en varkens. Deze kunnen overlijden na het eten van dit kruid. Daarnaast kan het kruid ook op bijen een dodelijke werking hebben. ,,De door u beoogde biodiversiteit heeft dan juist het tegenovergestelde effect. Op sommige plaatsen vindt overheersing van één soort plaats en verdrukking van andere. Ook voor de mens kan het Jacobskruiskruid gevaarlijk zijn en kan bij aanraking effect hebben op het functioneren van de lever”, schrijven VLP en Roosendaalse Lijst. Ze wijzen op initiatieven elders in het land, zoals in de provincie Groningen en vragen het college om het maaibeleid te heroverwegen om overmatige groei van het jacobskruiskruid te voorkomen.

 

Late oplevering kunstgrasveld NSV zorgt voor problemen

 

,,Onze fractie vernam dat de geplande datum van oplevering van het kunstgrasveld bij voetbalvereniging NSV uit Nispen niet gehaald kon worden. Hierdoor werd het geplande dorpentoernooi, dat in Nispen gespeeld zou worden, geannuleerd.

 

Gelukkig kon worden uitgeweken naar de velden van het Wouwse Cluzona. Ook kon hierdoor de feestelijke ingebruikname van het nieuwe veld niet doorgaan en dat was een streep door de rekening in het kader van de viering van het 100-jarig bestaan van de club”, schreef de VLP. De fractie trok meteen bij de gemeente aan de bel over deze kwestie. Dit vooral omdat NSV hierdoor inkomsten is misgelopen. De vraag is wie verantwoordelijk is voor de late oplevering van de velden en of de club schadeloos gesteld kan worden. Tenslotte willen Eric de Regt en Wilbert Brouwers weten wanneer het veld alsnog speelklaar is.

 

 

Sportcomplex Rimboe Wouwse Plantage in verval 

BN/DeStem pakte zaterdag 10 juli uit met een artikel over het sportpark van voetbalvereniging Rimboe uit Wouwse Plantage. In dit artikel wordt een beeld geschetst van een in verval geraakt sportcomplex waarbij zelfs de veiligheid van de leden en bezoekers niet meer gegarandeerd kan worden. 

Daar schrok ook de VLP Roosendaal van en daar heeft men sport, inclusief goede en veilige sportaccommodaties, hoog in het vaandel staan. ,,Dit geldt zeker ook voor de dorpen waarbij een sportaccommodatie meer is dan enkel een locatie om te sporten. Het is ook de plek voor de verbinding en het samenzijn. Een plek ook om de jeugd aan je dorp te binden en te zorgen voor sociale cohesie”, schreef de partij. Er werden vragen over gesteld aan het college of men bekend is met de staat van onderhoud van het sportcomplex van Rimboe. ,,Ja we zijn bekend met de staat van het onderhoud. Er zijn de laatste jaren diverse gesprekken gevoerd met de vereniging over dit onderwerp. De permanente gebouwen zijn eigendom van de vereniging en daardoor zijn zij zelf verantwoordelijk voor de veiligheid en het onderhoud. In april 2020 is de afspraak gemaakt dat de vereniging een herzien plan voor nieuwbouw in relatie tot de ontwikkeling van de Natuurpoort aan de gemeente zou aanbieden. Dit plan is pas op 29 juli 2021 aangeboden aan de gemeente”, reageert het college. De gesprekken hierover zijn nog gaande en tijdens het laatste gesprek op 29 juli zijn de ambities van de vereniging gedeeld met de gemeente. Hierbij is de afspraak gemaakt dat de vereniging diverse scenario's uit gaat werken en is er gewezen op de nog openstaande subsidieregeling vanuit RSD FIT! Dat de situatie bij Rimboe zorgelijk is, is ook de mening van het college, op het moment dat de situatie onveilig is, is het de eigen verantwoordelijkheid van de vereniging om de permanente gebouwen te sluiten en eventueel uit te wijken naar de tijdelijke voorziening die zich op het complex bevindt. ,,Rimboe is belangrijk voor de vitaliteit van het dorp en de omgeving. Of de vereniging levensvatbaar genoeg is kunnen we op dit moment niet inschatten. Een toekomstbestendige vereniging is afhankelijk van een aantal factoren, waaronder bijvoorbeeld de manier waarop de vereniging georganiseerd is, wat de potentie tot groei is en wat de inzet en betrokkenheid van de eigen leden is”, meent het college. Uiteraard is de gemeente altijd bereid mee te denken met Rimboe over de manier waarop de permanente opstallen weer op een kwalitatief goed niveau kunnen komen”, besluit het college.

 

VLP wil starterswoningen in Geerhoekgebied 

Als het goed is, komt er nog dit jaar een visie van de gemeente op het Geerhoekgebied in Wouw. In dit gebied vinden momenteel de nodige ingrijpende wijzigingen plaats.

De huidige basisschool De Stappen wordt gesloopt, zodra het nieuwe schoolgebouw in gebruik is genomen in het voorjaar van 2022. Er blijft dan een flink stuk grond over voor een nieuwe bestemming. De buurthuisfunctie verhuist van het Geerhoekgebouw naar het pand van Univé. Voor het oude gebouw kan dan een andere bestemming worden gezocht. De grote zaal met podium behoudt de huidige functie en krijgt een aansluiting op het Univépand. Daarnaast ligt nog de ruimte die vrij is gekomen door de sloop van de vroegere bibliotheek. De VLP heeft al deze vrijkomende ruimten op een rij gezet en zelfs de huidige sporthal wordt hierin betrokken. ,,Al lang wordt gesproken om ook dit pand te herbestemmen en de sporthalfunctie elders in Wouw te positioneren. De VLP kijkt uit naar de visie, welke in samenwerking met alle betrokkenen wordt opgesteld”, schrijft de partij. In het dorp Wouw is de vraag naar starterswoningen groot, want jongeren willen graag in het dorp blijven wonen, maar er is nauwelijks aanbod. De VLP vraagt daarom om bij de visie alvast rekening te houden met de uitdrukkelijke wens naar starterswoningen. ,,Een geschikte locatie om nieuwe starterswoningen in onder te brengen zou het voormalige Geerhoekgebouw zijn. Het ombouwen van deze locatie tot een complex met starterswoningen zou bovendien goed kunnen passen in de ambitie van binnenstedelijke transformatie. Tevens zou een toch wel karakteristiek pand voor Wouw op deze wijze (deels) behouden kunnen blijven met een nieuwe eigentijdse bestemming”, besluit Eric de Regt. Het college heeft inmiddels een reactie gegeven op de vragen van de VLP en meldt dat er gesproken wordt met omwonenden van de Geerhoek en het Strijp. Daarnaast zijn de Dorpsraad, Vitaal Wouw, basisschool de Stappen en het bestuur van de Geerhoek betrokken bij de onderhandelingen. ,,Voordat wij daar nadere uitspraken over doen, willen wij de dialoog met de belanghebbenden afronden. De (on)mogelijkheden en wenselijkheid in dit kader zijn onderdeel van de dialoog met de belanghebbenden”, meldt het college. De visie die te verwachten is, omvat het gebied tussen Strijp, Geerhoek, Kloosterstraat en Molensingel. Andere gebieden vallen niet in deze visie, zodat de sporthal buiten het plangebied blijft.