DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Herstel Lambertuskerk vordert gestaag

Het herstel van de toren van de Lambertuskerk vordert gestaag, want zelfs in de bouwvakvakantie was te horen dat er gewoon werd doorgewerkt. Het monotone geluid van de slijptol was de hele dag te horen.

 

Nieuwe stenen zijn aangebracht, de leien van de spits liggen er zo goed als allemaal en alles wordt in gereedheid gebracht om begin oktober het kruis en de phoenix terug te plaatsen. Die wordt in Den Bosch in de werkplaats van de firma Rombout (nee geen Rombouts!) opgeknapt. De roest wordt verwijderd van het kruis en de phoenix krijgt een opknapbeurt, zodat hij weer jarenlang de Wouwenaar kan duiden van welke zijde de wind komt. Na het terugplaatsen worden de stijgers rond de spits verwijderd en kan het voegwerk beginnen. Ook de werkzaamheden aan het uurwerk en de wijzers vordert gestaag en de vier uurwerkplaten worden snel teruggeplaatst. Ook een deel van de galmborden moet vervangen worden. Inmiddels is de stichting Icoon van Wouw een actie gestart om extra middelen binnen te krijgen. Veel mensen hebben al besloten om de komende vijf jaar nog een donatie te doen, maar ook wordt gekeken om nogmaals de toren open te stellen, zodat bezoekers kunnen zien wat er gebeurd is en een plaatje van de omgeving kunnen maken.