DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Norbertus Gertrudis Lyceum: Gereedschap voor het leven.

Gereedschap voor het leven. Een goede school geeft je dat mee. Maar het Norbertus Gertrudis Lyceum geeft je nog zoveel meer.

 

De basis van een havo- of vwo-opleiding is degelijk vakonderwijs: Frans, Engels (en later Duits of misschien Spaans), wiskunde en biologie, geschiedenis, aardrijkskunde en noem maar op. Maar echt slim word je pas als je zelf aan de slag gaat met wat je net geleerd hebt. Onderzoekend leren, dus. Aan de hand van een stappenplan leer je hoe je systematisch en gestructureerd een bepaalde leervraag of onderzoeksvraag kunt beantwoorden. Die vragen komen uit jou: echte oplossingen voor echte problemen. Zulk onderzoek vraagt nieuwsgierigheid en doorzettingsvermogen. Je moet er ook een beetje eigenwijs en creatief voor zijn. En je moet vooral niet de hele dag alleen maar willen zitten luisteren en kijken. Problemen zijn er om opgelost te worden door actieve, slimme mensen. Onderzoekend leren moet een tweede natuur worden. Daar heb je altijd iets aan.

 

Je leert ook nadenken over je eigen leren. Je mentor en je vakdocenten laten je nadenken over wat goed gaat en waar je nog stappen kunt zetten. Over hoe je effectief leert. Hoe je plant. Hoe je het beste leert. Welke leerstijl het beste bij je past. Hoe je je huiswerk aanpakt. Of je nog extra begeleiding nodig hebt of dat je extra dingen kunt aanpakken: verstevigen, verdiepen of verbreden.

 

Maar je leert ook om je vrij en vol zelfvertrouwen te kunnen bewegen in een wereld, die steeds kleiner wordt. Je moet dus weten wie je bent, wat je kunt en wat je kwaliteiten zijn. Je moet weten wat er speelt in die wereld en wat dat betekent voor jou en anderen. Wereldburgerschap: het Norbertus Gertrudis Lyceum investeert daarin. Maar je moet ook je talen spreken. En liefst op een hoog niveau: daarom krijgen alle leerlingen Cambridge-Engels en kun je in de bovenbouw kiezen voor allerlei excellentieprogramma’s. Buitenlandse reizen, uitwisselingen met scholen in buurlanden en het feit dat Norbertus Gertrudis Lyceum een Unesco-school is: ze verbreden je blik.

 

En hoe we dat doen, laten we graag zien. Zaterdag 8 februari van 10.00 uur tot 14.00 uur is er een open dag. Je kunt dan kennis maken met docenten, al je vragen stellen of proeflessen volgen. Je bent ook op woensdagmiddagen al welkom: de Kom Kennis Maken-middagen.

 

Leren. We moeten het allemaal. We doen het een leven lang. Met veel plezier. Met vallen en opstaan. Met doorzetten. Met volhouden. Alleen of samen. Op school en thuis. Overal en altijd. Maar wel graag met goed gereedschap.