DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

DGD Administratie- en Belastingadviseurs staan midden in de samenleving!

Roosendaal - DGD Administratie- en Belastingadviseurs is een bekend administratie- en belastingkantoor in Roosendaal, waar het persoonlijk contact met de klant van essentieel belang is. De medewerkers staan niet alleen altijd met raad en daad klaar voor hun klanten, ze staan ook midden in de samenleving!

Het Getij

“Wij nemen de term ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ serieus”, aldus vennoot Ruud van Dijk. “Zo zijn wij, in naam van DGD, sinds twee jaar penningmeester en vertegenwoordigd in het bestuur van Stichting Inloophuis Het Getij. Deze stichting heeft twee inloophuizen, in Ossendrecht en Bergen op Zoom, waar zorg geboden wordt aan mensen met kanker en hun naasten. Zij kunnen er terecht voor gezelschap, advies en ondersteuning in een voor hen vaak verwarrende en emotioneel zware periode. Binnen het inloophuis kun je jezelf zijn en mensen ontmoeten die weten waar je het over hebt, die vaak aan één woord of gebaar voldoende hebben om je te begrijpen. Kortom, Het Getij is een ontmoetingsplaats waar je terecht kunt om te praten over jouw leven met de ziekte kanker; om te praten over jezelf en je zorgen; om even warmte, betrokkenheid en rust te vinden; om mensen te ontmoeten en ervaringen te delen. Het is een plek waar je advies en informatie kunt krijgen; deel kunt nemen aan activiteiten zoals schilderen, wandelen, yoga etc. en deel kunt nemen aan themabijeenkomsten en/of lezingen. Tenslotte: niets moet bij Het Getij, je bent er gast.”

Openingstijden Inloophuizen Stichting Het Getij:

Ossendrecht (OLV ter Duinen), maandag en dinsdag 09.30 -15.30 uur; Bergen op Zoom (Burg. van Hasseltstraat 68), woensdag en donderdag 09.30 – 15.30 uur. www.inloophuishetgetij.nl

Vredeseilanden

Vennoot Wim van Gastel is begin deze maand teruggekomen uit Nicaragua, waar hij, samen met zijn dochter Christel en nog 28 andere personen, een mountainbiketrip heeft gemaakt om geld in te zamelen voor het goede doel. Die trip duurde van 22 november tot en met 2 december jl. en de organisatie ervan was in handen van het goede doel: ‘Vredeseilanden’. Wim: “Vredeseilanden is een organisatie die zich bezig houdt met ontwikkelingswerk, maar wel op haar eigen manier.  Van de mensen die in armoede leven bestaat 2/3 uit boerenfamilies. Vredeseilanden concentreert haar werkzaamheden dan ook op boerenfamilies in een 15-tal onderontwikkelde landen. Zij verstrekken geen geld of goederen, maar richten samenwerkingsverbanden op met plaatselijke boeren, waarin zij deze mensen gaan ondersteunen in de productie, verkoop, transport en organisatie. In Nicaragua hebben ze bereikt dat bananentelers nu een dermate hoogwaardig product kunnen leveren, dat dat geresulteerd heeft in een afnamecontract met Walmart, een van de grootste supermarktketens in de USA!” www.vredeseilanden.be

Born Light

Verder is Ruud van Dijk lid van de Stichting Wouw Promotie, die na de successen van 2009 en 2011, dit jaar weer een vernieuwd en overweldigend lichtspektakel presenteert in de Wouwse St. Lambertuskerk. Met deze keer als titel: ‘Born Light Seasons’. Op zaterdag 20 en zondag 21 december zal het lichtspel worden afgewisseld met extra imposante beelden en visuele fragmenten. Dat alles om de toeschouwer op originele wijze een totaalimpressie te geven van het thema Seasons. www.bornlight.nl

DGD Administratie- en Belastingadviseurs, Rechtzaad 5, 4703 RC  Roosendaal, tel. 0165-395677, www.dgdroosendaal.nl