DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Kerkelijke vieringen met feestdag van de Donatus te Nispen

Jaarlijks wordt sinds 1830 in de parochiekerk H. Maria Hemelvaart te Nispen Donatus, medepatroon van de kerk, tijdens de vieringen op een speciale wijze vereerd. De officiële datum van het rescript van Rome is 12-3-1830. De kerk is in het bezit van een reliek met botfragmenten van Donatus dat dateert uit de 19e eeuw.

Op 3 maart 1830 verleende de Romeinse congregatie van de Riten aan pastoor M. Luykx van Nispen toestemming om de relieken te laten vereren. Hieraan werd toen tevens een volle aflaat verbonden, verleend door paus Pius VIII. Deze was te verdienen vanaf het feest van Donatus op 6 juli tot en met het einde van het octaaf op 13 juli.

“Donatus, beschermheer tegen onweer”

Donatus is de beschermheer tegen onweer en het daarmee vaak gepaard gaand natuurgeweld, zoals blikseminslag, hagelslag, wateroverlast, stormen enz. Uit een verklaring van schrijver J. Klep in zijn boekje van 1897 blijkt dat gehele streken, die jarenlang te lijden hadden gehad van onweer, en nadat de devotie tot de H. Donatus aldaar was toegenomen,

nadien van alle onheil is gespaard gebleven. Ongetwijfeld zijn door beveiligingen en betere voorlichting de angsten voor blikseminslag bij de mensen tegen de aanstormende donkere wolken wat afgenomen, maar de dreiging van het hiermee gepaard gaand natuurgeweld blijft bestaan. Na een pittige overgedreven onweersbui zullen velen blij zijn dat er geen persoonlijke ongevallen hebben plaats gevonden en dat er geen schade is aangericht aan hun huizen en andere eigendommen. Hierbij vooral ook te denken aan de gewassen en het vee in het veld. Rond de feestdag van Donatus op 6 juli worden er in Nispen speciale kerkdiensten gehouden en wordt na afloop een bezoek gebracht aan het altaar van Donatus om even te bidden en/of een kaarsje aan te steken om dank te zeggen en om bescherming te vragen voor het komende jaar. Het rechter zijaltaar in de kerk is gewijd aan Donatus met een beeld van Donatus uit de jaren twintig en een glas-in-loodraam  met z’n afbeelding, waar deze dagen de relikwie van de medepatroon wordt uitgestald. Vorig jaar is er een tweede losstaande beeltenis bijgekomen uit de kerk van Moerstraten.

“Devotiekaarsen, voor thuisverering en als cadeautje

In deze gebedshoek is er ruimte gecreëerd met een aantal zitplaatsen. Naast de normale offerkaarsen zijn er hier speciale devotiekaarsen met de beeltenis van Donatus verkrijgbaar. Deze kaarsen blijven minimaal 9 dagen constant branden en mogen voor die dagen op dit altaar geplaatst worden. De prijs hiervan is €  5,00. Daarnaast worden vele van deze devotiekaarsen mee naar huis genomen voor eigen gebruik of als cadeautje voor familie en kennissen om die te kunnen ontsteken tijdens overtrekkende onweersbuien of voor andere intenties.

Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend dat Nispen gespaard blijft van natuurrampen, maar de natuur kan grillig zijn en niet te voorspellen. Regelmatig doet de media verslag van verwoestingen door regen, stormen en aardbevingen in gebieden waar dit nooit eerder voorkwam. Laten we dus “nooit nooit” zeggen, maar realistisch blijven.  

De weekendviering zaterdag 4 juli in het teken van Donatus

In verband met de jubileumviering in de O.L.Vrouwekerk op de Kade te Roosendaal ter gelegenheid van het 25 jarig priesterjubileum van pastor Akkermaans op zondag 5 juli zijn er in de andere kerken van parochie Sint Norbertus geen vieringen. Omdat er zondag 12 juli wielerronde in Nispen is, zal dit jaar de enige Donatusviering worden gehouden op zaterdagavond 4 juli. Deze Donatusviering van 7.00 uur in de kerk H. Maria Hemelvaart zal mede worden verzorgd door koorgroep Cadans. Na dienst is er gelegenheid voor een bezoek aan het Donatusaltaar. 

Laten we Donatus dankbaar zijn dat we in onze omgeving op zijn voorspraak gespaard zijn gebleven van het hevige onweer en de daarmee gepaard gaande stormen en hagelstenen, die elders een verwoestende schade hebben achtergelaten.