DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Column A-Gave accountant: De aanfite Inkomstenbelasting 2017

Binnenkort staat de aangifte inkomstenbelasting voor de deur. Mogelijk bent u al bezig om de aangifte voor te bereiden. Hieronder staat een beknopte checklist, die u kunt gebruiken voor uw aangifte inkomstenbelasting.

Het zijn niet alleen de gegevens die u verzameld voor uw aangifte of die op de voor ingevulde aangifte staan. Het zijn ook een aantal aandachtspunten waar u rekening mee moet houden als u de voor ingevulde aangifte nakijkt.

De lijst is niet volledig, maar het zijn zeker punten die in de aangifte inkomstenbelasting, waar velen van u vragen over hebben of zich niet zeker in voelen. Er staan ook zaken in die u gewoon verzamelt om die te vergelijken met uw voor ingevulde aangifte. Of u vult het biljet gewoon zelf in.

 

CHECKLIST  AANGIFTE PARTICULIEREN

 

 

 

Jaaropgaven van werknemer en of uitkeringsinstanties zoals UWV, alimentatie, pensioen

 

Waarde onroerend zaak belasting van uw eigen woning

 

Opgaaf van hypotheekverstrekker, rente en stand van de lening

 

Vrije toerekening eigenwoningforfait en renteaftrek partners

 

Ziektekosten

 

Persoonsgebonden aftrek, zoals giften

 

Combineren giften meerdere jaren in één jaar met oog op drempel

 

Lijfrentegiften

 

Scholingsuitgaven

 

Inkomsten onverdeelde boedel

 

Vermogensrendementsheffing: bankstanden op 1 januari (ook van minderjarige kinderen)

 

Toerekening vermogen (box 3) aan partner met het oog op diens algemene heffingskorting

 

Verhuurde box 3 woning?

 

Vrijstelling sociaal-ethische beleggingen (t/m 2012) en groene beleggingen

 

Dividendbelasting en bronbelasting buitenlandse effecten

 

Vrije toerekening partners

 

Voorkoming dubbele belasting

 

Middeling

 

Verzoeken ambtshalve teruggaaf

 

Check voorlopige (negatieve) aanslag

 

Check bij de toeslagen of het verzamelinkomen, vermogen en de overige gegevens nog actueel zijn

 

 

 

U kunt de aangifte inkomstenbelasting natuurlijk zelf doen,  maar als u twijfelt of u heeft vragen, dan kunt u ook bij ons terecht om die vragen op te lossen en een juiste aangifte in te vullen. Zo wordt uw aangifte optimaal voor u ingevuld en krijgt het de aandacht die het verdient. U bent dan ontzorgt.

 

A-Gave Accountant

Nispensestraat 13-15, Roosendaal, tel. 0165-744595

Bredaseweg 33, Oosterhout, tel. 0165-454471