DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Bedevaart naar Beauraing

In juni is het weer zover en vindt vanuit West-Brabant en Zeeland de jaarlijkse bedevaart plaats naar het kleine dorpje Beauraing, vlakbij Dinant, in de Belgische Ardennen. Dit jaar vertrekt de bedevaart voor de 72e keer.

Verzorgde bedevaart  weekend van  22-23 en 24 juni.

De verzorgde bedevaart wordt begeleid door een arts, verpleegkundigen en vrijwilligers, die borg staan voor een goede verzorging. Indien u met de verzorgde bedevaart mee wilt gaan betekent dit dat u zaterdagochtend vertrekt  vanuit Bergen op Zoom en maandagavond hier weer terugkeert. Deze dagen worden doorgebracht in een gezellig samenzijn op het Heiligdom, op de plaats waar Maria in 1932 en 1933 vele keren verscheen aan 5 kinderen. In Beauraing gaf Maria aan de kinderen een boodschap: ”Bouw een kapel en laat de mensen hier ter bedevaart komen.” Maria, de Moeder met het Gouden Hart, geeft er een plaats aan iedereen: Zieken en Gezonden. Het samenzijn is rondom een thema wat terugkomt in de diensten, die ter ere van Maria worden gehouden en die als hoogtepunten worden ervaren.

Dagbedevaart  zondag 23 juni.

Het vertrek is zondagochtend  vroeg. Er zijn meerdere opstapplaatsen in de regio. Onderweg in de bus wordt er gebeden en worden er enkele liederen gezongen ter ere van Maria. Tevens  is er een tussenstop om een kopje koffie of  thee te drinken. Om 11.00 uur is er een hoogmis en ’s middags het lof met ziekenzegening. Indien u dit wenst kunt u die zegening ontvangen. De dag-bedevaartgangers vertrekken rond 16.30 uur weer vanuit Beauraing richting Nederland.

Belangstellenden voor de verzorgde en dagbedevaart kunnen informatie inwinnen bij: Roosendaal, Dhr. J. Goorden tel: 0165-563841,

Nispen e.o.,           mevr. A. Remeijsen  tel.: 0165-36 53 45,

Kruisland, mevr. H. van Etten tel.: 0167533161.