DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Column advocatenkantoor Wouw: Het kort geding

Een normale procedure bij de Rechtbank kan lang duren. Soms té lang voor een partij die een spoedeisend belang heeft. Dan is een kort geding een optie.

 

Of een zaak voldoende spoedeisend is, wordt door de rechter beoordeeld. Dat moet van te voren dus goed worden ingeschat.

De aanvraag voor een kort geding wordt ingediend bij de Rechtbank, met een concept van de dagvaarding. De Rechtbank stelt dan datum en tijdstip vast waarop de kort geding zitting zal plaats hebben. Doorgaans is dat binnen 6 weken, maar in zaken met zeer grote spoed kan dat sneller, zelfs binnen enkele dagen.

De gedaagde wordt vervolgens met de dagvaarding opgeroepen te verschijnen. De gedaagde is niet verplicht schriftelijk verweer te voeren, dat mag ook mondeling, en is evenmin verplicht zich door een advocaat te laten bijstaan.

Tijdens de zitting is geen tijd voor het horen van getuigen of andere ingewikkelde bewijsvoering. De vordering moet zonder dat aangetoond kunnen worden.

Het vonnis in een kort geding is een voorlopig oordeel, voor een definitief oordeel kan nog een bodemprocedure volgen. Dat is niet verplicht. In de praktijk is het vonnis in een kort geding vaak al het eindstation, en daarmee in spoedeisende zaken een goed middel.

Toine Dielissen

Advocatenkantoor Wouw

Plantagebaan 55, 4724 CJ Wouw

Tel. 0165-743100