DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Gemeenteperikelen 18 april 2019

Brandweerkazerne Wouw

De nieuwe brandweerkazerne in Wouw komt hoogst waarschijnlijk op de bedrijvenstrook in het uitbreidingsplan ‘De Hoogt’ tegen de spoorlijn en kort bij de snelweg A58.

De Roosendaalse Lijst had vragen gesteld over de nieuwe kazerne die enkele maanden geleden voor nogal wat onrust zorgde in het dorp, omdat de gemeente die in de vroegere bibliotheek van De Geerhoek wilde vestigen. ,,In de bestuursrapportage 2018 gaf u destijds aan op zoek te zijn naar een nieuwe locatie voor de brandweerkazerne in Wouw aangezien de huidige kazerne in de Donkenweg te Wouw niet meer voldeed. Tegen de locatiekeuze in de Geerhoek kwam weerstand vanuit diverse hoeken, vooral vanwege het in het geding zijn van de veiligheid in het drukke gebied met veel schoolgaande kinderen, de nodige winkels en een aangrenzende woonwijk”, schrijven Eric de Regt en René van Broekhoven. Vandaar dat ze willen weten of er al vorderingen gemaakt zijn. Wethouder Toine Theunis denkt nu ook dat de bouw tegen de spoorlijn de beste optie is, maar dit moet nog wel nader onderzocht worden.

 

Elmar Franken nieuwe gemeentesecretaris in Roosendaal

Het college van burgemeester en wethouders heeft Elmar Franken per 2 april 2019 benoemd als gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeente Roosendaal.

Dat gebeurde na een zorgvuldige procedure. Elmar Franken wordt als gemeentesecretaris eindverantwoordelijk voor de gemeentelijke organisatie. Daarnaast is hij de eerste beleidsadviseur van het college van burgemeester en wethouders. Elmar Franken werkt sinds 2009 bij de gemeente Roosendaal. In 2012 trad hij toe als directeur tot het directieteam van de gemeente Roosendaal. Na het vertrek van Ruud Kleijnen op 1 februari van dit jaar nam hij diens taken waar. ,,Met de benoeming van Elmar Franken hebben we een kundig gemeentesecretaris in huis die onze medewerkers in hun kracht zet en voor verbinding zorgt met onze partners”, aldus Cees Lok, wethouder van bedrijfsvoering, personeel en organisatie. Elmar Franken is 49 jaar en woont met zijn gezin in Roosendaal.

 

Grootste nostalgische kermis van Nederland

Van woensdag 17 april tot en met maandag 22 april (tweede paasdag) kan in Roosendaal voor de tweede keer een nostalgische kermis bezocht worden. De feestelijke opening van deze kermis door wethouder Cees Lok vond plaats op woensdag 17 april.

Wethouder Cees Lok zegt over het evenement: ,,We zijn blij dat we dit prachtige familie-evenement weer kunnen organiseren in onze stad. Een nostalgische kermis met nostalgische toegangsprijzen. De ritprijs van de attracties is maar één euro per rit.” Er wordt een voordeelkaart geïntroduceerd en met deze kaart, waarvan er 1000 beschikbaar zijn, kunnen de bezoekers € 25, - bij alle 36 deelnemende attracties een rit maken of korting krijgen. De historische spiegeltent vormt het centrum van de nostalgische kermis. Bezoekers kunnen daar genieten van een gevarieerd programma. Stichting Blommenkinders verzorgt muziek uit de jaren zestig en zeventig. Dancemasters De Bra zorgen voor nostalgische dansvoorstellingen, waaronder ook de geliefde Lindy Hop. Op 22 april kunnen bezoekers genieten van klassieke bromfietsen die te bewonderen zijn rondom de Sint. Janskerk en het Tongerloplein. Tenslotte is er in het oude raadhuis dagelijks een prachtige miniatuurkermis te zien met een expositie. Het oude raadhuis is gratis toegankelijk. Meer informatie over de nostalgische kermis, het randprogramma of de aankoop van de voordeelkaart is te vinden op de website www.kermisinroosendaal.nl en op de facebookpagina ‘kermisinroosendaal’.

 

Leningen voor een huis bij de gemeente

Het verduurzamen van je woning, oudere inwoners in staat stellen langer zelfstandig in hun huis te blijven wonen en jongeren meer mogelijkheden bieden op de woningmarkt. Het college van burgemeester en wethouders van Roosendaal wil dit, met de verzilveringslening en het doorzetten van de starterslening, mogelijk maken.

Het college van burgemeesters en wethouders vraagt de raad akkoord te gaan met het invoeren van de verzilveringslening en een krediet van 1 miljoen euro om de starterslening door te zetten Wethouder Toine Theunis van financiën en wonen zegt hierover: ,,Met de invoering van de verzilverlening bieden wij burgers een extra financieringsmogelijkheid en hopen we onze inwoners hiermee te helpen om langer in het eigen huis te blijven wonen. Deze lening kan ook worden ingezet om een kind geld te schenken voor de aankoop van een eerste woning of diverse duurzaamheidsmaatregelen toe te passen. Dankzij de startersleningen krijgen meer starters de mogelijkheid om een woning te kopen. Ik ben blij dat we zowel jonge starters als onze ouderen een kans kunnen bieden om in Roosendaal te blijven of te gaan wonen. Dat helpt om onze samenleving duurzaam en vitaal te houden.”

Verzilverings- en starterslening

De verzilverlening maakt het voor huiseigenaren vanaf 57 jaar mogelijk om tegen lage kosten de eigen woning te verbeteren, seniorvriendelijk te maken of te verduurzamen. De verzilverlening is een hypotheek waarmee je de overwaarde van je woning kunt verzilveren. Je betaalt tijdens de looptijd van maximaal 75 jaar geen rente en lost niets af. De lening los je pas af na verkoop van de woning of bij overlijden van de laatst overgebleven partner. Met een verzilverlening kun je je woning naar wens aanpassen, zonder dat je besteedbare inkomen omlaag gaat. De starterslening is bedoeld om de doorstroming op de Roosendaalse woningmarkt te bevorderen. Deze lening stelt mensen in staat een eerste woning te kopen. Het gaat daarbij om bestaande koopwoningen tot € 225.000, -. In 2018 zijn 74 leningen toegekend en de verwachting is dat dit jaar weer aanvragen binnenkomen. De starterslening helpt bij de doorstroming op de koopwoningmarkt. Starters zijn eerder in staat een eerste woning te kopen en zijn dus minder lang aangewezen op een (sociale) huurwoning.

 

CBR laat rijbewijsbezitters in de kou staan

De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft vragen gesteld over de administratieve problemen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Die leiden menigmaal tot onaanvaardbare wachttijden bij het verlengen van een rijbewijs waarbij een gezondheidsverklaring nodig is.

Soms duurt het beoordelen van rijgeschiktheid langer dan vier maanden. Hierdoor kan het gebeuren dat bijvoorbeeld beroepschauffeurs tijdelijk niet de weg op mogen. Maar ook andere mensen die een dergelijke verklaring nodig hebben kunnen in de problemen komen en mogen tijdelijk niet rijden. De Roosendaalse Lijst is van mening dat dit echt niet langer kan en dat gemeenten een signaal moeten afgeven richting het CBR. Ook in diverse andere gemeenten is men deze mening toegedaan en onderneemt men actie. Vandaar de vraag aan het college of geen signaal afgegeven moet worden richting het CBR.