DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Ken uw Wouw - april 2019

De maartfoto van Ken uw Wouw vormde een onoverkomelijke hindernis. Nooit eerder was er maar één juiste oplossing. De afgebeelde graffiti is aangebracht op de buitenmuren van een nutspand dat is gebouwd langs de spoorlijn Roosendaal – Vlissingen ter hoogte van de spoorwegovergang in de Plantagebaan. Goed waar te nemen als je wandelt op het ommetje dat je vanaf daar via de spoorwegovergang in de Akkerstraat over boerenland voert naar de Smalle Beek in de Bergsebaan.

Deze maand was loting dus niet aan de orde. De familie Vriens, wonend in de Plantagebaan, heeft inmiddels de cadeaubon ter waarde van € 15, beschikbaar gesteld door Ondernemers Vereniging Wouw, in ontvangst kunnen nemen. Wilt u in april meedingen naar deze prijs?  Bezoek dan www.dorpsraadwouw.nl en lees daar hoe u uw inzending op de juiste plaats krijgt. U kunt dat gedurende de gehele maand april van 2019 doen.

 

foto april 2019