DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

De Krant regio Wouw 18 april 2019 (766) De Krant regio Wouw 18 april 2019 (766)

Openbaar toegankelijke locatie voor heerlijke kunst

Het is de organisatie dit jaar gelukt om weer een prachtige  locatie te vinden voor het kunstproject-in-de-buitenlucht: Heerlijke Kunst. In tegenstelling tot de bossen van Titurel in 2018 nu in een open gebied  met twee sluizen, dijkje, bruggen, fietspaden, bomen, water en stilte. Kunstenaars uit geheel West-Brabant laten zich inspireren door de omgeving, de geschiedenis en de uitstraling van de plek. Tijdens de vijf weekenden in de maand juni van dit jaar zijn hun kunstwerken te bezichtigen. Naast de getoonde kunstwerken wordt het programma tussendoor verbreed met performers, dans en live muziek. Het is voor de elfde keer dat dit succesvolle kunstproject wordt gehouden. Steeds afwisselend in de omgeving van Bergen op Zoom en / of Roosendaal. In de periode tot aan juni gaan de kunstenaars aan het werk om er opnieuw een bijzondere expositie van te maken. Het proces hiervan is te volgen via de facebook pagina en de website

Lees meer...

IVN Groene Zoom organiseert in samenwerking met Nareka een wandelexcursie naar de abdijbossen van O.L. Vrouw ter Duinen op zondag 28 april 2019, 14.00 uur

Het natuurgebied rond de Volksabdij OLV ter Duinen in Ossendrecht behoort tot het Grenspark Kalmthoutse heide. Van oorsprong bestaat het gebied volledig uit heide. Thans is het grootste deel bebost. De bossen bestonden nagenoeg  alleen uit zee-den. Het gebied valt onder Natura 2000, en maakt deel uit van Het Grenspark. Bij de oprichting van de Volksabdij in 1936, is het oostelijk deel van het gebied ingericht als parkbos volgens de Engelse Landschapsstijl. Door de aanplant van productieve naaldhoutsoorten is in het zuidelijk deel van het gebied het parkbos-karakter enigszins verloren gegaan. Het grootste deel van het gebied is in eigendom van Natuurmonumenten. Momenteel wordt het parkbos met paden en vennen weer in oude vorm hersteld, waarbij de oppervlakte aan heide zal worden vergroot. Tijdens de wandeling zal de verandering van het gebied onder de aandacht worden gebracht. De excursie door natuurgids Fons van de Ven start om 14.00 uur vanaf de

Lees meer...

DE KRANT REGIO WOUW 18 APRIL 2019 (766)