DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Ontdek met IVN en Nareka het gebied: De Kortenhoeff

De natuurgidsenvereniging Nareka in Kalmthout en IVN Groene Zoom werken samen bij het organiseren van excursies aan zowel Nederlandse als Belgische zijde van de grens. Op zaterdag 7 september 2019 wordt de Kortenhoeff bezocht.

 

Het gebied Kortenhoeff is ongeveer 100 ha groot en is vanaf 1980 in beheer bij Staatsbosbeheer. Kortenhoeff maakt deel uit van de Brabantse Wal en kent een grote variatie aan terreintypen.  Zowel stuifduinen als natte heide met vennen komen voor. Het ligt binnen de begrenzing van Natura 2000 gebieden en maakt deel uit van het Grenspark Kalmthoutse Heide. Al  in 1982 werden hier IJslandse pony’s ingezet als grote grazers. Deze dieren kregen later gezelschap van de Hollandse landgeit. De laatste jaren wordt de begrazing  uitgevoerd door een kudde schapen met herder. Staatsbosbeheer heeft in 1995 en in 2005 veel bomen gekapt, waarbij vooral fijnsparren, Corsicaanse dennen en populieren werden verwijderd. Verder zijn vennen hersteld en in 2007 werd het Akkerenven dat in de jaren 60 van de vorige eeuw was gedempt, weer uitgegraven. Het gebied heeft een hoge botanische waarde met soorten als Beenbreek, Kleine en Ronde zonnedauw en Moeraswolfsklauw. Ook komen er bijzondere  vogelsoorten, zeldzame amfibieën en veel soorten paddenstoelen voor. We gaan bekijken hoe het gebied  er tegen het einde van de zomer van 2019 voor staat. Er is aandacht voor verschillende herfstverschijnselen.

 

Stevige wandelschoenen en een verrekijker zijn handig om mee te nemen.

De excursie start op  zaterdag 7 september om 10:00 uur vanaf de parkeerplaats van camping Familyland, Groene Papegaai 19 te 4631 RX Hoogerheide.