DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Mijlpaal voor 11 deelnemers aan project Garantiebanen

Vanmiddag hebben 11 medewerkers van de Gemeente Roosendaal uit handen van wethouder René van Ginderen een Certificaat Garantiebaan ontvangen. Dit nadat ze met succes een intensief traject hebben doorlopen, waarin ze opleidingen, trainingen en ervaring hebben opgedaan bij diverse gemeentelijke afdelingen. Deze garantiebanen dragen onder andere bij aan het halen van de gemeentelijke doelen uit de Participatiewet. Voor de deelnemers is het een springplank naar regulier werk.“Ik wil alle deelnemers hier vandaag heel hartelijk feliciteren met dit geweldige resultaat,” aldus wethouder René van Ginderen, die onder andere participatie in zijn bestuurlijke portefeuille heeft. “Jullie hebben dit echt verdiend, want ik weet hoe hard jullie hiervoor hebben gewerkt. Ik wens jullie heel veel succes bij jullie verdere stappen op de arbeidsmarkt. Ik weet zeker dat de ervaring en kennis die jullie de afgelopen periode hebben opgedaan jullie hierbij gaan helpen. Ook wil ik hier alle partners bedanken die dit traject samen met de Gemeente Roosendaal mogelijk hebben gemaakt. Onder andere het Werkplein, diverse opleiders en sponsors en de begeleiders binnen de verschillende afdelingen.”

Uitstroom naar regulier werk

Het project Garantiebanen houdt in dat medewerkers ‘met een afstand tot de arbeidsmarkt’ zijn aangenomen om ze een kans te geven werkervaring op te doen. Deze medewerkers hebben een contract gekregen met een proeftijd van 23 maanden. Als de proeftijd naar tevredenheid van beide partijen wordt doorlopen, volgt een vast contract. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de nieuwe medewerkers ook uitstromen naar andere reguliere werkgevers, zodat er weer ruimte komt voor nieuwe Garantiebanen.

Divers aanbod aan werkplekken

De selectie van de nieuwe medewerkers binnen dit project is gedaan in samenwerking met het Werkplein Hart van West-Brabant. Ze zijn gaan werken bij de fietsenstallingen bij de Markt en de Roselaar Deze stallingen zijn -onder begeleiding- bemand en beheerd door deze nieuwe medewerkers. Verder hebben ze gewerkt bij de onderhoudsdiensten en in het groenonderhoud van de gemeente. Het zwerfafval in de winkelcentra werd opgeruimd en het groenonderhoud in het Emile van Loon park en de Paterstuin is gedaan door de nieuwe medewerkers. Verder zijn ze ingezet bij het regulier groenonderhoud in het centrum. Begin 2020 is er ook een fietscoach gestart die tijdens de piekuren fietsers bij het station uitleg geeft over het stallen van hun fiets.

Extra opleidingen

Om de deelnemers aan het project extra bagage mee te geven voor hun toekomst, is ze een pakket opleidingen en trainingen aangeboden. Via een SROI-traject (Social Return On Investment) van een leverancier zijn op die manier 5 opleidingen aangeboden. VCA-Basis, BHV, Professioneel Dienstverlener, Budgettering en MS-office Word en Excel. Het opleidingsbureau dat deze opleidingen verzorgde heeft ook nog een extra opleiding verzorgd: Veilig Werken langs de Weg.

Garantiebanen is een doorlopend traject

Deze lichting bestond uit 14 medewerkers die het traject zijn gestart in 2018. Elf medewerkers kregen het certificaat uitgereikt. Inmiddels zijn deelnemers 4 daadwerkelijk uitgestroomd naar reguliere banen. Binnen nu en maart is er een reële kans dat er nog eens 4 mensen uitstromen naar een reguliere baan. Met één medewerker die is gestart is het dienstverband stopgezet. De gemeente heeft voortdurend 14 plekken voor Garantiebanen beschikbaar. Wanneer deelnemers uitstromen, worden de plekken weer ingevuld met behulp van Werkplein Hart van West-Brabant.