DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Controleren leidt niet automatisch tot betere zorg

Pauline Meurs gastspreker op afscheidsbijeenkomst Leon van den Nieuwenhuijzen

 

Het is bekend dat artsen en verplegers veel tijd besteden aan het maken van rapportages en het afvinken van lijstjes. Ook het bestuur van het ziekenhuis moet op allerlei manieren verantwoording afleggen. Dat leidt niet altijd automatisch tot betere zorg, stelt professor dr. Pauline Meurs tijdens de jaarlijkse themabijeenkomst van de raad van toezicht van het Bravis ziekenhuis. 

Veel controlemechanismes komen voort uit wantrouwen, terwijl het beter is om op zoek te gaan naar vertrouwen. Dit kun je als bestuur onder andere bereiken door maatschappelijke verantwoording af te leggen, denkt professor dr. Pauline Meurs, hoogleraar bestuur van de Gezondheidszorg Erasmus Universiteit en wetenschappelijk directeur Erasmus Centrum voor Zorgbestuur. Als deskundige op het gebied van maatschappelijke verantwoording was zij uitgenodigd om te komen spreken over de rol van de raad van toezicht in een veranderende samenleving. Tijdens deze themabijeenkomst werd er ook afscheid genomen van Leon van den Nieuwenhuijzen, die acht jaar voorzitter was van de raad van toezicht en de initiatiefnemer van maatschappelijke verantwoording door het Bravis ziekenhuis.

Transparantie
Pauline Meurs legt uit dat een raad van toezicht twee rollen heeft; controleren en adviseren. Daarnaast moet de raad ook steeds op zoek zijn naar het gemeenschappelijk belang. Maar in deze tijd van polarisatie is dat niet altijd makkelijk, vindt ze, want iedereen heeft een ander idee over hoe zorg het beste verleend kan worden. Bovendien vraagt de samenleving steeds nadrukkelijker om snelle oplossingen en zichtbare resultaten. Volgens Pauline hoeven tegenstellingen niet altijd te worden opgelost, ze kunnen ook werkbaar worden gemaakt. Het is daarbij wel belangrijk om transparant te zijn over de wijze waarop je tot een beslissing bent gekomen.

Terugkijken en vooruitzien
Dat is precies de reden dat het bestuur samen met de raad van toezicht vier jaar geleden een jaarlijkse bijeenkomst heeft ingesteld waarbij het Bravis publiekelijk verantwoording aflegt aan de samenleving, vertelt Leon van den Nieuwenhuijzen. Tijdens de bijeenkomsten, waar iedereen welkom is, wordt er teruggekeken op het afgelopen jaar, vooruitgeblikt op de toekomst en is er gelegenheid om vragen te stellen. ‘We willen nadrukkelijk wegblijven van koude verantwoordingscijfers. In plaats daarvan richten we de blik naar buiten want er speelt zoveel! We zijn geïnteresseerd in wat de mensen bezighoudt en vragen ook om oplossingen bij actuele vraagstukken’, zegt hij. ‘Alle beslissingen die we nemen, moeten we kunnen uitleggen, maar helaas kunnen we niet iedereen altijd tevredenstellen.’

 

Dank!
Leon vertelt dat hij de balans tussen betrokkenheid tonen en afstand houden als lid van de raad van toezicht soms moeilijk vond. Ook de verantwoordelijkheid om zaken te moeten goedkeuren is niet niks, vindt hij. ‘Maar je hoeft het gelukkig niet alleen te doen. Ik heb altijd prettig samengewerkt met de andere leden van de raad van toezicht en in het bijzonder met vicevoorzitter Gerhard Jacobs. Met hem heb ik de volle acht jaar in de raad gezeten en hij zal ook afscheid nemen. Bovendien was de samenwerking met de raad van bestuur altijd heel goed. Mijn slotwoord zal dan ook kort zijn: Dank!”