DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

De Krant regio Wouw 16 januari 2020 (775) De Krant regio Wouw 16 januari 2020 (775)

Column dierenkliniek De Schelde: Een hartruisje bij een hond

De jaarlijkse gezondheidscontrole van uw hond is niet alleen een moment van vaccinatie tegen gevaarlijke infectieziekten zoals ziekte van Weil of hondsdolheid; het is ook een controle van de algehele gezondheid van het dier.  Vooral bij kleinere honden van middelbare leeftijd vinden we tijdens zo'n jaarlijkse gezondheidscontrole nogal eens een hartruis. Deze ruis wordt veroorzaakt door een (of meerdere) slecht sluitende hartkleppen. Deze ontstaan door een chronische ontsteking van die klep, bijvoorbeeld ten gevolge van een bacteriële infectie vanuit een ontstoken gebit. Een slecht gebit met veel tandsteen moet dus niet alleen behandeld worden in verband met de stank, maar ook in verband met deze aandoening! Als wij zo'n hartruis constateren, zullen wij het advies geven om een röntgenfoto of hartecho te laten maken. Hiermee kan dan beoordeeld worden waar de lekkage zit en in welke mate de hond er last van krijgt of zal krijgen. Als er sprake is van een hartvergroting

Lees meer...

Cursus voor beginnende bijenhouders in West-Brabant

Maandag 27 januari start een vrij unieke cursus in West-Brabant. Bijenvereniging ‘Imkers bij1’ verzorgt dan in elf bijeenkomsten, verdeeld over heel 2020 een cursus met theorie- en praktijkbijeenkomsten over het houden van bijen.   ,,De cursus start in het voorjaar, want dan is ook het begin van het bijenseizoen en eindigt in het najaar als de bijen winterklaar gemaakt moeten worden”, geven de cursusleiders Kees Dogge en Marco van der Klooster aan. De vereniging telt imkers uit heel West-Brabant en enkelen uit Zeeland. Het mooie van de cursus is dat niet alleen theorie wordt gegeven, maar dat alles meteen in de praktijk wordt gebracht. Vandaar dat de bijeenkomsten plaatsvinden bij Imkerij Landjuweel aan de Boomdijk in Welberg. Het bijzondere is dat de deelnemers, nadat ze de cursus met goed gevolg hebben doorstaan, een eigen bijenvolkje krijgen om het geleerde in de praktijk te brengen. Alles over de cursus en de kosten is

Lees meer...

Battlefield tour

De bevrijding van West-Brabant heeft de afgelopen maanden in het middelpunt van de belangstelling gestaan. Op diverse plekken – zeker ook in de gemeente Steenbergen – trok die veel belangstelling. KBO-Steenbergen organiseerde in de afgelopen tijd een tweetal lezingen over de Slag om de Schelde. Die trok, zowel van leden als niet-leden, grote belangstelling. Daarom doet men nu een poging om een rondrit te organiseren langs de plekken die tijdens deze lezingen aan de orde kwamen. Uiteraard is ook dan een gids aanwezig die tijdens deze rit voorlichting geeft. In deze tour over de Slag om de Schelde krijgt u een goed beeld van de haast vergeten strijd die de geallieerden in 1944 moesten leveren om de toegang naar de haven van Antwerpen vrij te vechten. In de ochtend wordt een bezoek gebracht aan het onlangs uitgebreide Bevrijdingsmuseum Zeeland in Nieuwdorp. Na de koffie wordt er een introductiefilm getoond en kunt

Lees meer...

Bevrijding in tijdschrift De Vierschaer

In het laatste tijdschrift van heemkundekring De Vierschaer is een uitgebreid artikel gewijd aan de bevrijding van de dorpen Wouwse Plantage, Wouw, Heerle en Moerstraten. Daarnaast zijn veel foto’s opgenomen, waaronder een aantal die nog nooit gepubliceerd werden.   Het artikel is deels gemaakt aan de hand van teksten uit het bevrijdingsnummer van de heemkundekring in 1985, maar aangevuld met nieuwe gegevens en ook de vieringen uit 1994 en 2019 werden er in opgenomen. Bijzonder zijn drie luchtfoto’s die gemaakt werden door geallieerde vliegtuigen op 28 oktober 1944. Wouwse Plantage en Wouw waren toen al bevrijd en de toren van de kerk van Wouw opgeblazen, maar de rest van het gebouw was nog intact. Links en rechts zijn in het buitengebied rookpluimen te zien van brandende boerderijen. Behalve de bevrijding van de dorpen is aandacht besteed aan het oorlogsmonument in Moerstraten en de vieringen die in oktober 2019 werden gehouden in de

Lees meer...

Tonpraatavond met zes Wouwenaren in de ton

Vrijdag 24 januari staat er vast en zeker een rij voor café-zalen Donkenhof. Niet om er een biertje te drinken, maar met Wouwenaren die proberen om een kaartje te bemachtigen voor de tonpraatavonden op 13, 14 en 15 februari. Die verkoop start op 24 januari om 19.00 uur, maar het café gaat om zes uur al open.   ,,Al jaren zijn de avonden snel volledig uitverkocht en daarom hebben we enkele jaren geleden besloten om een extra avond in te lassen. Dat gebeurt ook dit jaar weer op donderdag 13 februari”, zeggen de organisatoren van het ‘maauwersfeest’. Dit jaar zijn er niet vijf, maar zelfs zes tonpraters en het evenement krijgt daardoor een extra hoog ‘Wouwgehalte’, want alle zes wonen ze in Wouw of zijn er geboren. Jan van Oers praat de avond weer aan elkaar en op donderdag komt de band W’ornouwus uit Wouwse Plantage en vrijdag en zaterdag De Blaospoepers

Lees meer...

DE KRANT REGIO WOUW 16 JANUARI 2020 (775)