DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

De Krant regio Wouw 27 mei 2020 De Krant regio Wouw 27 mei 2020

Gemeente Roosendaal doet mee aan project ErvenPlus

Meer biodiversiteit op Brabantse erven ErvenPlus2.0 is een project van Brabants Landschap, Orbis, Brabantse gemeenten en natuurverenigingen. Het project moet zorgen voor verbetering van het leefgebied van erfbewonende soorten zoals zwaluw, mus, uil en vleermuis. Ook de gemeente Roosendaal doet mee aan dit project.   Wethouder Inge Raaijmakers zegt daarover: “Erven zijn een belangrijk leefgebied voor diersoorten van het boerenland. Denk daarbij aan de zwaluw, mus, uil en vleermuis etc. Deze diersoorten zijn afhankelijk van de beplanting, van de weitjes en van de gebouwen om voedsel en beschutting te vinden, maar ook om zich voort te planten. De aantallen van deze diersoorten loopt de laatste jaren achteruit, terwijl deze dieren juist zo belangrijk zijn als natuurlijke bestrijders van o.a. muggen, vliegen en muizen. Vandaar dat ook wij meedoen aan  het project ErvenPlus2.0.”   Deelnemer worden? Woont u op een erf in het buitengebied van de gemeente Roosendaal en bent wilt u meedoen aan dit project?

Lees meer...

Gemeenteraad stelt gebiedsvisie voor de Bulkenaar vast

De gemeenteraad heeft vanavond tijdens haar raadsvergadering de gebiedsvisie voor de Bulkenaar vastgesteld. Dit deed de raad unaniem. Er is veel lof van de raad voor de visie waarbij het nieuwe ziekenhuis van Bravis wordt ingebed in een fraai landschapspark. Met de vaststelling van de visie kan een start worden gemaakt met het inrichtingsplan. Daarvoor rekent de gemeente wederom op de input van omwonenden, geïnteresseerden en instanties als Waterschap en Provincie.  De bouw van het ziekenhuis start in 2023, voor die tijd staat er nog een hoop te gebeuren. Nu de plannen steeds concreter worden, wordt het voor omwonenden tastbaarder mee te denken en input te leveren, binnen de kaders die de gemeenteraad hiervoor stelt. Een eerste stap is het inrichtingsplan. We willen een fraaie groene buffer realiseren tussen het woongebied en het ziekenhuis. Gezondheid, natuur en recreatie komen hier op een unieke manier samen. In

Lees meer...

Roosendaal start pilot jeugdontbijt

Een jaar lang voor 50 kinderen, dagelijks een voedzaam ontbijt   Het komende jaar krijgen 50 Roosendaalse kinderen waarvan de ouders het financieel moeilijk hebben, dagelijks thuis een voedzaam ontbijt aangeboden. Wanneer kinderen niet ontbijten, heeft dat negatieve gevolgen voor de schoolprestaties. Met dit initiatief  geeft de gemeente Roosendaal uitvoering aan de motie ‘Het belang van ontbijt voor schoolgaande kinderen’ van de Roosendaalse gemeenteraad. De eerste ontbijten zijn inmiddels uitgedeeld door de vrijwilligers van Roosendaal voor Elkaar. Goed ontbijt enorm belangrijk Uit onderzoek van de GGD blijkt dat ongeveer 3% van de kinderen zonder ontbijt aan hun dag beginnen. Daar zijn vaak meerdere redenen voor. Eén daarvan is het gebrek aan geld. Een goed ontbijt als start van de dag is enorm belangrijk. Evalu­aties tonen aan dat scholen een positief effect zien bij kinderen die thuis ontbijten voordat ze naar school gaan.   Aanpak op basis van vertrouwen In de voorbereiding van de pilot

Lees meer...

Komend schooljaar weer talent ontdekken met Sjors Creatief

Meld jouw creatieve activiteit uiterlijk 28 juni 2020 aan  CultuurCompaan roept creatieve aanbieders in de gemeente Roosendaal op om in schooljaar 2020 – 2021 (weer) een bijdrage te leveren aan het aanbod van Sjors Creatief in de vorm van creatieve kennismakingsworkshops of cursussen voor kinderen.   Dit is Sjors Creatief Het succesvolle concept Sjors Creatief bestaat uit een boekje met een breed aanbod van creatieve activiteiten en een hieraan gekoppelde website met inschrijfmodule. Door deelname aan activiteiten kunnen kinderen op een laagdrempelige manier hun creativiteit ontdekken. Zij hoeven niet lid te worden of structureel lessen van de aanbieder te volgen. In het nieuwe schooljaar ontvangen de leerlingen van alle Roosendaalse basisscholen op initiatief van CultuurCompaan weer een boekje.  Sjors in Roosendaal   Sjors Creatief en Sportief zijn concepten van Cultuur- en Sportstimulering Nederland. Het blijken succesvolle methoden om kinderen in de basisschoolleeftijd enthousiast te maken voor deelname aan sportieve en culturele activiteiten. Het verbinden van kinderen

Lees meer...

Jonge boer zijn in een veranderende wereld

Wat als je iets wilt, maar dat praktisch onmogelijk is? Dat was bij mij thuis de situatie. Als jonge boer sta ik voor de uitdaging om ons familiebedrijf toekomstbestendig te maken in een veranderende wereld. Moet ik schaalvergroten? Of toegevoegde waarde creëren in een nichemarkt? Maarja, niet iedere boer kan een boerderijwinkel beginnen. Schaalvergroting betekend meer risico en dat moet je als persoon ook maar liggen. Allemaal vragen die door mijn hoofd gaan.  Sinds een aantal jaar zit ik met mijn vader in de maatschap, een melkveebedrijf met 50 melkkoeien. In 2024 moeten de stallen in Noord-Brabant aangepast zijn maar mijn hart ligt meer bij de akkerbouw… Het is niet zo simpel om als jonge boer investeringen te maken om te starten met akkerbouw.  Met deze uitgangssituatie deed ik mee aan de voucherregeling van de Provincie Noord-Brabant. Zo kwam het dat Anco Sneep van FoodUp! Brabant bij ons aan de keukentafel zat.

Lees meer...

DE KRANT REGIO WOUW 27 MEI 2020