DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Column Letselschade.com:Klachten Whiplash medisch moeilijk aan te tonen

Mevrouw Van Es rijdt met haar Renault Twingo over de snelweg naar haar werk. Opeens ziet ze dat de auto’s voor haar sterk afremmen vanwege een plotseling ontstane file. Mevrouw Van Es trapt op haar rem en kan gelukkig nog net op tijd stoppen. De bestuurder van een Mercedesbus achter haar was echter net te laat en knalt met een stevige snelheid achter op de auto van mevrouw Van Es. Door de botsing voelt mevrouw Van Es een hevige nekpijn en hoofdpijn. Kort daarna krijgt ze ook pijn in haar schouders en armen.

Door de impact op de auto is het hoofd van mevrouw Van Es ernstig heen en weer geslingerd. Dit noemen we acceleratieletsel. Meestal wordt aangenomen dat de ernst van het letsel kan worden afgemeten aan de snelheid van de botsing, maar dat gaat zeker niet op voor elk individueel geval. Het letsel wordt meestal aangeduid als een whiplash. De klachten zijn vaak hevige hoofd- en nekpijnen, slaapproblemen, geheugen- en concentratiestoornissen. Ook hebben sommige slachtoffers last van ernstig oorsuizen. Een groot probleem bij dit soort letsels is dat de klachten soms niet medisch te verklaren zijn. Juridisch is dat lastig. Het slachtoffer moet namelijk  bewijzen dat zij letsel heeft en dat dit veroorzaakt is door het ongeval. Gelukkig komt het in de rechtspraak steeds meer tot uitdrukking dat aan slachtoffers geen al te hoge eisen mogen worden gesteld met betrekking tot die bewijslast. Het is dan wel van belang dat er een goede referentieperiode is. In het geval van mevrouw Van Es, bijvoorbeeld, was er sprake van een zeer goede gezondheid. Ze sportte veel en meldde zich amper ziek op haar werk in de afgelopen 10 jaar. Na het ongeval kon zij echter nog nauwelijks functioneren. Ze was volledig arbeidsongeschikt en voortdurend onder medische behandeling.

Het was dus duidelijk dat haar klachten een direct gevolg waren van het ongeval. De verzekeraar van de tegenpartij heeft uiteindelijk de gevolgen volledig erkend en bij de afwikkeling is er – naast andere schadecomponenten - onder meer rekening gehouden met een verminderd verdienvermogen en extra huishoudelijke hulp, zowel waar het ging om de al geleden schade als ook de schade in de verdere toekomst. Daarnaast werd een vergoeding inzake smartengeld toegekend.

Letselschade.com

Tel. 0165-820219