DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Gemeenteperikelen 27 mei 2020

Zorgen om veiligheid BOA’s

 

De Roosendaalse Lijst maakt zich zorgen om de veiligheid van de Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) die in de gemeente werkzaam zijn. René van Broekhoven, Eric de Regt en Peter Raijmaekers hebben een brief naar het college geschreven waarin ze hun ongerustheid uiten.

 

,,In de bestrijding van het coronavirus is het handhaven van de 1,5 meter richtlijn een belangrijke taak. Deze taak rust voor een groot deel op de schouders van onze BOA’s. Naast de verhoogde werkdruk, worden zij echter ook met regelmaat bedreigd bij het aanspreken van diverse groepen en zeer recent, tijdens een incident op 9 april zelfs “fysiek mishandeld”, schrijven de drie. Zij hadden al voor de corona-crisis aangedrongen op het gebruik van bodycams. Dit om de veiligheid van onze BOA’s te verhogen. Het antwoord hierop was steeds positief maar het moest volgens het college wel onderzocht worden voor de gemeente Roosendaal. Daarom stellen ze wat vragen met betrekking tot deze materie aan het college. Zij willen onder meer weten welke stappen er gezet zijn in het onderzoeken van de mogelijkheden om bodycams in te zetten en eventuele andere beschermende middelen, zoals pepperspray?

 

 

Dodenherdenking was dit jaar in aangepast vorm

 

De dodenherdenking op 4 mei was dit jaar anders dan anders. Zo legde burgemeester Han van Midden die dag in de loop van de middag namens alle inwoners van de gemeente Roosendaal een krans bij de oorlogsmonumenten aan de Parklaan in Roosendaal en op de hoek van de Luienhoekweg/Moerstraatsebaan in Moerstraten. In Roosendaal deed hij dit samen met een vertegenwoordiger van het Korps Commandotroepen.

 

De vlaggen hingen op verschillende plaatsen halfstok en verschillende trompettisten in de gemeente speelden om 2 minuten voor 20.00 uur vanuit hun eigen omgeving het Taptoesignaal. Veel inwoners keken naar de plechtigheid op de tv en hielden om 20.00 uur 2 minuten stilte.

 

 

Zonnepark bij de Wijper

 

Het zonnepark met zonnepanelen tussen De Wijper en de A58 kan aangelegd worden, want het college en de gemeente hebben een verklaring van geen bedenkingen afgegeven.

 

Vanaf 30 december 2019 lagen de stukken ter inzage en er werd één zienswijze ingediend. Geconcludeerd wordt dat de ingebrachte zienswijze gegrond was en de aanvrager is daar voldoende aan tegemoet gekomen.

 

 

Gemeente verkoopt geen plantsoengrond meer

 

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten per 1 mei 2020 de verkoop van plantsoengrond te stoppen. De reden hiervan is dat het huidige beleid niet goed past bij de ambities van een groene en duurzame stad.

 

Veel van de verkochte groenstroken worden bebouwd, bestraat of omheind met een erfafscheiding waardoor groen verdwijnt. Verder leidt bebouwing relatief vaak tot overtreding van de bestemmingsplan- en bouwvoorschriften. Aanvragen tot aankoop van plantsoengrond van vóór 1 mei 2020 worden, bij wijze van overgangsmaatregel, afgedaan volgens het oude beleid.

 

 

Roosendaal wil archeologisch depot Bergen op Zoom gebruiken

 

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de in 2007 gesloten samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal inzake samenwerking op het gebied van archeologie uit te breiden.

 

Dit met het oog op de wens van beide gemeenten om gezamenlijk een archeologisch archief in stand te houden. Het gaat om het bestaande archeologische depot aan de Wassenaarsestraat in Bergen op Zoom. Doel is dat daar ook Roosendaalse vondsten zullen worden opgeslagen.

 

 

Gebrande Hoef in Moerstraten

 

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om het bestemmingsplan voor Gebrande Hoef aan te gaan passen.

 

Dit met het oog op de mogelijkheden om er extra woningen te bouwen. Na het onderzoek zullen het bestemmingsplan en de grondexploitatie worden voorbereid.