DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Dorpsraad Wouw

Ter ondersteuning van het geweldige dorpsinitiatief WOUW HELPT WOUW heeft de dorpsraad bij de start een financiële bijdrage geleverd om de eerste kosten te helpen bestrijden. In een gemeenschap als de Wouwse kan eenieder iets voor een ander betekenen. Samen sterk!

Dorpsraad Wouw is ook te raadplegen via de website www.dorpsraadwouw.nl en via www.dorpsraadwouw.nl/dorpsraad/het-bestuur kom je rechtstreeks in het overzicht van de bestuursleden. Die zijn ook individueel te benaderen via de daar opgegeven telefoonnummers. Op Facebook is de pagina Dorpsraad Wouw eveneens te volgen. https://www.facebook.com/dorpsraadwouw.nl.