DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Ken uw Wouw – mei 2020

De foto van de maand april is genomen vanaf het wandelpad tussen de Doeldreef en de Waterstraat achter de sportvelden van rksv Cluzona.

Het is het rioolgemaal Wouw, dat eigendom is van waterschap Brabantse Delta. Het rioolwater van Wouw, Heerle en Moerstraten komt er samen in het uit 1983 daterende gebouw. In de kelder bevinden zich twee pompen, die 540 m3 afvalwater per uur aankunnen. Het gemaal is aangesloten op een afvalwaterpersleiding die loopt van Moerdijk naar Waarde en het afvalwater van 35 dorpen en steden doorstuurt. Ter hoogte van Rilland Bath wordt het afvalwater door een zuiveringsinstallatie geleid en doorgepompt naar Waarde aan de Westerschelde. Daar krijgt de natuur het schone water terug. Met dank voor deze info aan Marc Roelen, waterschap Brabantse Delta. Meer weten: https://www.brabantsedelta.nl/renovatie-afvalwaterpersleiding-awp.

Adrie Goorden uit de Markiezenstraat was een van de weinige goede inzenders; hij werd door loting winnaar van de cadeaubon met een waarde van € 15, beschikbaar gesteld door Ondernemers Vereniging Wouw. De heer Goorden heeft de bon inmiddels in ontvangst kunnen nemen.

Wilt u in de komende maand meedingen naar deze prijs? Bezoek dan www.dorpsraadwouw.nl  en lees daar hoe u uw inzending op de juiste plaats krijgt. U kunt dat gedurende de gehele maand mei van 2020 doen.