DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Column wijkagent

Geachte lezers,

Ik werd benaderd om zoals mijn voorgangers een column te schrijven. Hartstikke leuk natuurlijk! Sinds december 2018 ben ik wijkagent van de dorpen Wouw, Wouwse Plantage, Nispen, Heerle en Moerstraten. Leisurepark de Stok en Designer Outlet Roosendaal vallen ook onder mijn bewakingsgebied. Collega Bas Nielen was mijn collega wijkagent, doch hij heeft een overplaatsing gemaakt naar een andere wijk in Roosendaal. Rond de maand juni/juli krijg ik een nieuwe collega erbij genaamd Bob Kool. Bob wordt geplaatst als wijkagent in opleiding en zal samen met mij de dorpen en twee terreinen onder zijn hoede nemen.

Tijdens het maken van deze column heeft onze minister - president wederom een persconferentie gegeven omtrent de crisis waarin wij ons bevinden. Het Covid -19 virus heeft inmiddels bijna heel de wereld in haar greep. In Nederland zijn de gevolgen ernstig voelbaar. De minister-president heeft net aangegeven welke maatregelen enigszins versoepeld gaan worden. Mijn werk gaat zoals bij meer beroepen gewoon door. Zoals jullie wellicht hebben gemerkt is het werk enigszins aangepast. Ik heb voornamelijk per mail of telefonisch contact. Als het niet nodig is kom ik niet bij mensen thuis. Op het bureau zijn ook maatregelen getroffen waardoor de kans minimaal is dat wanneer een collega besmet raakt, het voltallige politieteam ook besmet raakt. Vanwege de noodverordening die van kracht is wordt er door ons samen met de gemeente gehandhaafd waar nodig. De buitengewoon opsporingsambtenaren van de gemeente nemen hierbij heel veel werk uit ons handen.

De reguliere politietaak gaat natuurlijk gewoon door, het verlenen van hulp aan hen die dit behoeven, opsporen en aanhouden van verdachten, verkeerssurveillance enzovoorts. Zoals u mogelijk in de krant BN de Stem heeft kunnen lezen (25-04-`20) heeft burgemeester van Midden aangegeven dat er door de ambtenaren van de gemeente 38 boetes zijn uitgedeeld en 49 maal gewaarschuwd in verband met het niet opvolgen van de noodverordening. Wat de cijfers zijn ten tijde van het uitkomen van deze column is onbekend.

Ik hoop oprecht dat de genomen maatregelen langzaamaan versoepeld kunnen gaan worden. De financiële onzekerheid, verveling, eenzaamheid, angst om ziek te worden en/of dierbaren te verliezen allemaal ellende die nu nog meer voelbaar is. Vooral in deze tijd wil je samen zijn en elkaar een hart onder de riem steken. Nu je niet zomaar iemand kan omhelzen of spontaan op bezoek kan gaan ontplooien zich meerdere ideeën om toch mensen te helpen. In de plaats waar ik woon, werkt men bijvoorbeeld met groene en rode kaarten. Groene kaart voor het raam betekent: Alles in orde en ik red me wel. Rode kaart voor het raam betekent: Ik kan wel wat hulp gebruiken. Of wat te denken van bedrijven die maaltijden aanbieden, beschermingsmiddelen enzovoorts.

Natuurlijk is er soms een hoop gemopper op de regering of beleid van Nederland. Maar als ik kijk hoe wij als Nederland de koers varen op dit moment en toch nog een klein beetje vrijheid kunnen houden maakt me dat wel een beetje trots. Natuurlijk begrijp ik de angst, boosheid en verdriet van vele ondernemers die hun bedrijf hebben moeten sluiten. Ik zou absoluut niet willen ruilen. Ik hoop dan ook op massale steun van het land wanneer de crisis voorbij dan wel beheersbaar is. Het zou eeuwig zonde zijn als het plaatselijke restaurant, kroeg of wat voor bedrijf dan ook zijn deuren voorgoed zou moeten sluiten.

Hebt u vragen aan de politie? Bijvoorbeeld over de maatregelen rondom het coronavirus? Of wilt u contact opnemen met mij of de politie? Dit kan onder andere op de navolgende manieren:

 

-      0900-8844 ( geen spoed wel politie)

-       0900-1844 ( doof of slechthorend)

-       www.politie.nl (contactverzoek wijkagent)

-       Twitter (@wa_Roosendaal03) account van wijkagent dorpen.

-       Facebook Politieteam Roosendaal ( digitaal politiebureau elke dag geopend)

 

Ik wens u allen veel gezondheid toe, en vooral heel veel sterkte als u of iemand van uw naasten getroffen is door dit virus. Het is al vele malen gezegd maar nu ook niet minder gemeend, let u een beetje op elkaar?

 Hartelijke groet,

 

Mark Noordink

 Wijkagent van de dorpen: Wouw, Wouwse Plantage, Heerle, Nispen en Moerstraten. Leisurepark de Stok en Designer Outlet Roosendaal