DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Gemeente Roosendaal doet mee aan project ErvenPlus

Meer biodiversiteit op Brabantse erven

ErvenPlus2.0 is een project van Brabants Landschap, Orbis, Brabantse gemeenten en natuurverenigingen. Het project moet zorgen voor verbetering van het leefgebied van erfbewonende soorten zoals zwaluw, mus, uil en vleermuis. Ook de gemeente Roosendaal doet mee aan dit project.

 

Wethouder Inge Raaijmakers zegt daarover: “Erven zijn een belangrijk leefgebied voor diersoorten van het boerenland. Denk daarbij aan de zwaluw, mus, uil en vleermuis etc. Deze diersoorten zijn afhankelijk van de beplanting, van de weitjes en van de gebouwen om voedsel en beschutting te vinden, maar ook om zich voort te planten. De aantallen van deze diersoorten loopt de laatste jaren achteruit, terwijl deze dieren juist zo belangrijk zijn als natuurlijke bestrijders van o.a. muggen, vliegen en muizen. Vandaar dat ook wij meedoen aan  het project ErvenPlus2.0.”

 

Deelnemer worden?

Woont u op een erf in het buitengebied van de gemeente Roosendaal en bent wilt u meedoen aan dit project? Dan kunt u zich aanmelden via: https://www.brabantslandschap.nl/erfvogels

Een deskundige komt dan uw erf onder de loep nemen om te bepalen welke maatregelen kunnen worden uitgevoerd. Denk daarbij aan het plaatsen van gemengde hagen, fruitbomen, bloemenranden, zwaluwkasten, muizenruiters, mussenhotels en modderplaatsen. Aan de hand van deze ‘erfscan’ wordt vervolgens een ‘erfplan’ met inrichtingstekening gemaakt, die aan u wordt voorgelegd. Met de subsidie van Ervenplus 2.0. kan er gezorgd worden voor de juiste beplanting en nestgelegenheid op uw erf.

 

Aandacht buiten ‘t erf

Het doel van ErvenPlus is om de komende twee jaar 500 erven ‘biodiverser’ in te richten. Het project is mogelijk gemaakt door financiering van de Provincie Noord-Brabant en diverse gemeenten en loopt van 2019 t/m 2021. Door bij te dragen aan het project ErvenPlus zorgt de gemeente Roosendaal voor een mooier en leefbaarder platteland.