DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Flexibele arbeidsrelaties/ payrolling

Anders dan bij uitzending en oproep, wordt de werknemer bij payrolling geworven door het bedrijf waar hij aan de slag gaat, maar wordt een payrollbedrijf als tussenschakel ingezet met wie de werknemer formeel de arbeidsovereenkomst aangaat. Vervolgens stelt het payrollbedrijf de werknemer exclusief ter beschikking van het bedrijf waar de werknemer gaat werken.

Het voordeel voor de werkgever is dat deze zelf invloed heeft op de werving en selectie, maar de verantwoordelijkheid en administratie ligt bij het payrollbedrijf. Dat zorgt voor de betaling van het loon, de doorbetaling van het loon en de begeleiding tijdens ziekte, verzorgt de loonadministratie en regelt de financiële afwikkeling bij het einde van het dienstverband. Terwijl het steeds de werkgever is die als opdrachtgever zeggenschap heeft over de werknemer. 

Wel is het sinds 1 januari 2020 zo dat werknemers die werken via een payrollbedrijf dezelfde arbeidsvoorwaarden moeten krijgen als werknemers die rechtstreeks in dienst zijn bij de werkgever, aldus de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Dus hetzelfde salaris, vakantiegeld en vakantiedagen. Omdat ook een vergoeding moet worden betaald aan het payrollbedrijf, is de werknemer in kwestie dus wel iets duurder.

Hiermee eindigt het drieluik over flexibele arbeidsrelaties.

 

 

Toine Dielissen - Advocatenkantoor Wouw - Tel. 0165-743 100