DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Politie door rood?!

Waarschijnlijk maakt u het zelf ook wel eens mee. Een politieauto die door het rode licht rijdt of harder rijdt dan volgens de borden mag. De ene keer mét zwaailichten en sirenes en de andere keer weer zonder. U ergert zich dan misschien en vraagt zich af waarom de politie zich niet aan de regels houdt, terwijl ieder ander dat wel moet doen.

 

Als de politie de verkeersregels overtreedt, dan heeft dat een reden. Agenten mogen dit alleen als het noodzakelijk is om hun werk te kunnen doen. Meestal gebruikt de politie dan zwaailichten en sirenes, maar soms is dat niet nodig of zelfs onwenselijk. Hoe dan ook, de politie mag het verkeer nooit in gevaar brengen.

Met zwaailichten en sirenes

Uiteraard moet de politie soms snel ter plekke zijn om hulp te verlenen, vaak gaat het dan om levensbedreigende situaties. In dat geval vragen de agenten toestemming aan de meldkamer om met zwaailichten en sirenes te mogen rijden. Het is uw plicht om deze politiewagens onmiddellijk voorrang te verlenen en zo nodig een vrije doorgang te creëren. Houdt u daarbij rekening met uw eigen veiligheid en de verkeersregels.

…maar liever zonder

De politie probeert het gebruik van zwaailichten en sirenes zoveel mogelijk te beperken omdat bij veelvuldig gebruik de attentiewaarde ervan achteruitgaat: als u continu sirenes hoort, vallen ze minder op. Ook veroorzaakt het lawaai geluidsoverlast in woonwijken. Nog belangrijk is misschien wel dat daders van bijvoorbeeld een bankoverval of inbraak kunnen vluchten als ze de politie horen aankomen. Andere voorbeelden van situaties waarin de politie verkeersovertredingen maakt zonder zwaailichten en sirenes zijn:

• Parkeren op een trottoir, om bijvoorbeeld een winkeldief af te voeren.

• Negeren van een inrijverbod, omdat aan de andere kant van de straat een voertuig de straat blokkeert.

• Volgen van een auto die zojuist door het rode licht is gereden. Hiervoor moet de politie dus ook het rode licht negeren.

Aan…uit?

Het is mogelijk dat zwaailichten en sirenes tijdens een rit opeens uitgaan. Dit gebeurt als de opdracht is opgelost of omdat er al een eerste politieauto aanwezig is. Of als uit nieuwe informatie blijkt dat de melding minder ernstig is. Dit kan verwarrend zijn voor de medeweggebruikers. Maar ook hier geldt: als het niet strikt noodzakelijk is om met zwaailicht en sirene te rijden, dan doet de politie het niet.

Foto onderschrift:

Soms moeten politieagenten verkeersovertredingen maken om hun werk goed te kunnen doen. Ook zonder sirene. (Foto politie Midden en West Brabant, Bart van Hattem)