DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

De notaris vertelt

Papieren schenking

De erfbelasting neemt een behoorlijk deel van uw erfenis. Hoewel de tarieven omlaag zijn - ze zijn voor kinderen 10% voor verkrijgingen tot 115.708 euro en 20% voor zover de verkrijging hoger is, met een vrijstelling van minimaal 19.114 euro – kan een goed schenkingsplan tijdens leven behoorlijk wat belasting besparen. Dat werkt als volgt: U schenkt tijdens uw leven ieder jaar een bepaald bedrag aan uw kinderen.

 

U gebruikt daarbij de jaarlijkse vrijstelling van 5030 euro, eenmalig 24.144 euro voor kinderen tussen 18 en 35 jaar, en eenmalig verhoogd tot 50.300 euro voor deze kinderen als ze het geld gebruiken voor aankoop van een eigen woning, daaronder begrepen verbetering of onderhoud van deze eigen woning, voor afkoop van erfpacht of voor aflossing van eigenwoning schuld. En als uw vermogen hoog is, kunt u zelfs overwegen om de schenkingen zo groot te maken, dat ze precies de schijf van het 10%-tarief vol maken. Dat scheelt 10% belasting als de verkrijging van uw kind meer wordt dan 115.708 euro. Alles wat u tijdens uw leven schenkt, behoort niet meer tot uw erfenis en wordt daarom niet met erfbelasting belast.

In veel (bijna alle) gevallen willen ouders echter niet al tijdens hun leven het geld van deze schenkingen aan hun kinderen geven, maar ze willen wel de erfbelasting besparen. Dat kan! U schenkt dan niet echt, maar erkent de bedragen schuldig. U heeft dan een schuld aan uw kind die pas opeisbaar is bij uw overlijden. Op dat moment wordt de schuld uitbetaald aan uw kind en verlaagt zo uw erfenis.

Lange tijd was er verschil van mening over de vraag of een schenking in de vorm van zo’n “schuldigerkenning uit vrijgevigheid” via notariële akte moest gebeuren of niet. Nu is daarover uitsluitsel doordat de Hoge Raad zich daarover heeft uitgelaten (HR 9 december 2011 nr 11/01265, te vinden op www. rechtspraak.nl). Als de schuldigerkenning bij onderhandse akte (zelf opgemaakte overeenkomst zonder tussenkomst van notaris) is opgemaakt met de bedoeling dat hij uitgevoerd wordt na het overlijden (opeisbaar na overlijden), vervalt de schenking als hij niet tijdens het leven is uitgevoerd. Dat uitvoeren kan eventueel gebeuren door de bedragen tijdens het leven echt over te maken en vervolgens terug te lenen in de vorm van een direct opeisbare geldlening.

Veel mensen hebben in het verleden bedragen schuldig erkend aan hun kinderen zonder daarvoor naar de notaris te zijn geweest. Als zij komen te overlijden vervallen deze schenkingen, óók als er over de schuldigerkende bedragen jaarlijkse rente is betaald. De eenvoudigste manier om dit gebrek aan het schenkingsplan te verhelpen is door deze schuldigerkenningen door de notaris te laten bekrachtigen. Dan treden de gewenste gevolgen (besparing erfbelasting over de “geschonken” bedragen) weer in werking.