DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Senioren komen op voor fietspaden

Voor de 11e maal organiseert de Gemeentelijke Seniorenraad, in kader van Fietsplan Vlaanderen, de Fietsroute voor goede en veilige fietspaden. Samen met politieke verantwoordelijken wenst de Seniorenraad de fietstocht (circa 25 km) via gevaarlijke wegen (gewestwegen) en knelpunten in Essen te laten plaatsgrijpen om de noodzakelijkheid van fietspaden aan te tonen en om de gevaren langs onze wegen voor de zwakke weggebruikers onder ogen te brengen. Bovendien wil de Seniorenraad aantonen dat veilige en goede fietspaden noodzakelijk zijn bij het snelle en intensieve verkeer in onze gemeente. Goede fietspaden bewijzen bovendien hun nut voor de vele fietsende seniorenverenigingen, wat op termijn weer instaat voor gezonde en mobiele senioren.

 

Het gaat duidelijk niet alleen om de senioren maar ook om de schoolgaande jeugd en alle mensen die de fiets gebruiken. Het onderwijs van alle scholen van Essen is betrokken bij de uitwerking van dit project. De leerlingen nemen niet actief deel aan de fietstocht, maar in de lessen wordt gewezen op veilig verkeer, de lessen van WO zijn hierbij zeker aangewezen. Wanneer de karavaan fietsers voorbij hun school komt, gaan de scholieren de deelnemers toejuichen om te tonen dat het hen ook aanbelangt. De fietskaravaan vertrekt richting Heikant, Hoek, Wildert. In zaal Flora, halverwege het traject, wordt een koffiestop gehouden. Na de pauze gaat het richting richting Schriek naar Horendonk en terug naar Essen-Centrum. Verschillende politici als Burgemeester, schepenen en gemeenteraad- en OCMW-raadsleden, zullen deelnemen. De tocht wordt afgesloten in de zaal “Het Volkshuis”, Stationsstraat 132-134 te Essen om een evaluatie over dit evenement te maken. De deelnemers kunnen vragen stellen over de mogelijke oplossingen die de beleidsmensen in de toekomst voorzien. Tot slot gaan de senioren van de seniorenraad samen met de verantwoordelijken samen zitten voor een koffietafel en wordt met een gezellige babbel, de dag afgesloten. De Gemeentelijke Seniorenraad en het Gemeentebestuur nodigt alle Essenaren maar vooral de senioren uit om aan deze fietstocht deel te nemen en op 24 mei 2012 te 13 uur aanwezig te zijn op het Heuvelplein. De Seniorenraad hoopt op een grote deelname van de Essense bevolking maar ook een opkomst van politici en prominenten, zodat zij kunnen tonen begaan te zijn met een “veilige en fietsvriendelijke gemeente”.