DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Lintjesregen in de dorpen

De lintjesregen is dit jaar ook aan de dorpen niet voorbij gegaan. In Wouw kregen Wim Groffen en Leo Touw een onderscheiding. In Heerle viel Jac Roeken die eer te beurt en in Nispen was het Cees Oostvogels die de medaille opgespeld kreeg.

 

Wim Groffen kreeg de onderscheiding uitgereikt tijdens een bijeenkomst van tafeltennisvereniging ‘De Pinpongers’ in Wouwse Plantage. Burgemeester Jack Niederer brak hier in tijdens de vergadering om Wim Groffen te verrassen. Hij kreeg de onderscheiding vanwege verdiensten zowel als leerkracht en directeur van de basisscholen in Moerstraten, Wouwse Plantage en Roosendaal, maar ook voor het werk dat hij in zijn vrije tijd verricht heeft. Die activiteiten liepen vaak door elkaar heen. Zo stond de verkeersveiligheid voor de kinderen altijd hoog in het vaandel. Er werd aandacht aan geschonken tijdens de jaarlijkse straatspeeldag of op Koninginnedag. Wim nodigde met enige regelmaat de wethouder verkeer uit om aandacht aan dit onderwerp te besteden. In Wouwse Plantage en Moerstraten was hij betrokken bij het organiseren van de gezinsvieringen in de kerk en het Heilige Vormsel. Vanuit de school was hij betrokken bij de organisatie van het Sint Nicolaasfeest en carnavalsfeest in Wouwse Plantage. In het kader van het 125-jarige bestaan van de Heilig Hartschool schreef hij een boekje over deze school. In zijn Roosendaalse periode was hij betrokken bij het project ‘Van Losse Schakels naar Keten’. Samen met anderen zette hij activiteiten op touw om de leefbaarheid in Roosendaal voor jongeren en ouderen te verbeteren. In zijn laatste functie bij ‘Weer Samen Naar School’ werkte hij mee aan de oprichting van het centrum Jeugd en Gezin in Roosendaal. Tenslotte somde de burgemeester een lijst op van vrije tijd activiteiten, variërend van de aanjager van Jeu de Boules vereniging ‘Debuut’ tot de stichting ‘Wouw voor de Derde Wereld’ en van de tafeltennisvereniging ‘de Pinpongers’ tot competitieleider van de Nederlandse Tafel Tennis Bond. Voor hij tot Lid in de Orde van Oranje Nassau werd benoemd memoreerde de burgemeester ook nog het lidmaatschap van de Wouwse Dorpsraad.

Leo Touw

In Wouw reikte de burgemeester een onderscheiding uit aan Leo Touw. Hij werd geprezen vanwege het vrijwilligerswerk in zowel zijn woonplaats Wouw als zijn geboorteplaats Bergen op Zoom. In kort bestek somde de burgemeester zijn verdiensten op. Lid van de Stichting Carnaval Wouw waar hij veel werk op zich nam, maar ook vrijwilliger voor de Zonnebloem en daarbij bracht hij iedere week een bezoek aan een aantal zieken en ging twee keer per jaar mee op vakantie om de zieken te begeleiden. Van 1981 tot 1995 ondersteunde hij de conciërge van basisschool De Baayaert in Wouw. Leo verrichtte hierbij diverse hand- en spandiensten, drukte de schoolkrant, was ‘oversteekvader’ en begeleider bij het schoolzwemmen. Ook muziekvereniging Oranje deed al jaren een beroep op Leo bij de jaarlijkse muziekfeesten en andere activiteiten. En al 25 jaar coördineert hij de collecte van het Koningin Wilhelmina Fonds voor de dorpen Wouw, Wouwse Plantage, Heerle en Moerstraten. In 2001 verzorgde Leo een benefietconcert in de Geerhoek waar diverse jazz-orkestjes belangeloos deelnamen. De totale opbrengst bedroeg maar liefst 5000 gulden. Van dweilband Wittuttogok was hij zo’n 30 jaar lid en naast spelend lid was hij altijd betrokken bij het organiseren van diverse activiteiten van de carnavalsband. Aan het eind memoreerde de burgemeester nog de tijd dat hij acoliet was in Bergen op Zoom en hij bracht het tot voorzitter van de groep acolieten.

Cees Oostvogels

Cees Oostvogels zet zich in Nispen op een bijzondere manier in voor die leefgemeenschap. Dat begon in de jaren zeventig als lid van de oudervereniging van de basisschool en commandant en jurylid bij de ponyclub de Grensruitertjes en de Old Time ruiters. Jaren later werd hij lid van het Sinterklaascomité en was hij sportleider en medeoprichter van de Nispense veteranensportclub. Cees was ook coördinator en bestuurslid van de Stichting Ouderen Achter de Computer (SOAC). Een stichting, die computercursussen voor ouderen organiseert en opgericht werd in het kader van het virtueel loket van de bibliotheek in Nispen. Op dit moment is hij nog bestuurslid van de Katholieke Bond van Ouderen, afdeling Nispen, waar hij ondermeer verantwoordelijk is voor de biljartclub. Het meezingkoor Nispen Vocaal ligt hem na aan het hart en dat geldt ook voor de buurtbus. Of dat alles nog niet genoeg was vermeldde de burgemeester nog dat Cees jarenlang bestuurslid van de stichting dorpshuis Nisipa was, waar hij verantwoordelijk was voor de ijsbaan en coördinator van de tuinploeg en de verbouwingswerkzaamheden. En voor de burgemeester de versierselen opspeldde vertelde hij nog dat Cees Oostvogels ook actief was als acoliet in de kerk van Nispen en hij leverde een bijdrage aan de actie om de kerk te herstellen.

Jac Roeken

Jac Roeken is in Heerle een bekende op vrijwilligersgebied. Hij was vanaf 1960 betrokken bij de plaatselijke voetbalclub HSC’28. Behalve actief voetballer verrichte hij hand- en spandiensten voor deze vereniging en organiseerde activiteiten. Daarnaast was hij bestuurslid van wijkvereniging ‘De Pan’. Vooral zijn activiteiten voor de kerk in Heerle werden genoemd. Hij verricht hier werkzaamheden als koster, maar daarnaast ook hand- en spandiensten. Jac was nauw betrokken bij diverse acties voor het onderhoud van de kerk en op dit moment bij de nieuwe invulling van de kerk. Bij de Stichting Algemene Hulpdienst Roosendaal is hij vrijwilliger en in deze functie biedt hij hulp aan zelfstandig wonende ouderen in Heerle en Wouw. En de burgemeester ging verder in de opsomming van activiteiten: Bestuurslid en vrijwilliger van het Vrijwilliger Informatie Punt en daar belast met de organisatie van de jaarlijkse vrijwilligersdag. En tenslotte zeer betrokken bij de samenleving van Heerle en altijd bereid om mensen te helpen. Hierna kreeg hij de medaille en de oorkonde die horen bij het Lidmaatschap in de Orde van Oranje Nassau.