DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Geen Oranjemarkt in Heerle

In Heerle bestonden vergevorderde plannen om het feest op Koninginnedag te combineren met de heropening van de Gertrudiskerk. Nu bekend is geworden dat op die dag de troonsafstand van koningin Beatrix en de inhuldiging van koning Willen-Alexander plaats vindt is besloten om geen Oranjefeest te vieren in het dorp.

 

De Ondernemersvereniging, de Leefbaarheidsgroep Heerle en het Oranjecomité hebben in gezamenlijk overleg besloten af te zien van activiteiten op 30 april. De gemeente Roosendaal heeft besloten om voor iedere kern in de gemeente een kroningslinde beschikbaar te stellen die rond Koninginnedag geplant kan worden. De laatste jaren liep de belangstelling voor de Oranjemarkt in Heerle al flink terug. Niet alleen kwamen er minder bezoekers ook het aantal activiteiten nam af. Vandaar dat men vanaf 2014 met een nieuw concept wil komen in het dorp. Op 4 juni van dit jaar wordt hierover met de bevolking van gedachten gewisseld. Iedereen die hierover mee wil praten en denken is op die dag om 20.00 uur welkom in de gemeenschapsruimte in de kerk van Heerle.