DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Open dag De Baayaert

Zondagmorgen 24 maart, van 10.00 uur tot 12.00 uur, zet openbare basisschool de Baayaert haar deuren open voor belangstellenden. Een prima gelegenheid om kennis te komen maken met de school.

 

De Baayaert kenmerkt zich door een enthousiast team, veel actieve ouders en positief ingestelde kinderen, die samen zorgen voor een school waar veel te leren is, maar waar het ook nog eens fijn is om te zijn. Voor het optimaal functioneren van kinderen en het ontwikkelen van hun talenten zijn volgens de Baayaert vaardigheden als zelfvertrouwen, doordachte beslissingen nemen, luisteren, je gevoelens uiten en van je fouten leren, onmisbaar. De Baayaert is een school waar de mogelijkheden en kwaliteiten van leerlingen optimaal worden benut. Waar men garant staat voor kwalitatief goed onderwijs voor alle leerlingen met optimale aandacht voor lezen, taal, rekenen en zorg. Er wordt gewerkt met de 1 – zorgroute, een manier om onderwijs optimaal af te stemmen op de onderwijsbehoeften van alle kinderen. De school hecht daarbij aan een goed en prettig pedagogisch klimaat. Er is op school dan ook ruime aandacht voor de ontwikkeling van sociale vaardigheden bij de kinderen. De betrokkenheid van ouders daarbij is groot en wordt door de school als zeer waardevol ervaren. Op de Baayaert staan orde, rust en taakgerichtheid centraal. Vanuit een gezonde werkhouding halen de leerlingen het optimale uit zichzelf. Voor ouders en belangstellenden met vragen is de directie gemakkelijk toegankelijk. De school wil haar laagdrempeligheid daarmee graag onderstrepen. De Baayaert zet hoog in om de leerlingen zich naar eigentijdse inzichten te laten ontwikkelen. Een goed voorbeeld daarvan is de manier waarop de leerlingen zich oriënteren op de samenleving. Vanuit de methode TOP-ondernemers (de naamgeving laat weinig te raden over) krijgen de leerlingen de gelegenheid zich te verdiepen in allerlei thema’s. Leerlingen leren door samenwerken en een groot aanbod van werkvormen de dwarsverbanden in de samenleving te verkennen en te begrijpen. De excursies, de regelmatige lessen door gastdocenten, de presentaties van leerlingen voor elkaar en voor hun ouders dragen bij aan het verhogen van motivatie, werkhouding en zelfvertrouwen. En het is juist dat zelfvertrouwen dat een van de meest belangrijke voorwaarden is voor succes binnen het voortgezet onderwijs. De Baayaert is dan ook trots op de prima resultaten van de oud-leerlingen in het vervolgonderwijs. Ook Wetenschap en Techniek is voor de school een belangrijk aandachtsgebied. Drie keer per jaar zijn er voor alle leerlingen zgn. delta-activiteiten, die een relatie hebben met ruimtevaarttechnologie. Het lanceren van een raket in het bijzijn van astronaut Andre Kuijpers en rechtstreeks radiocontact met Frank de Winne in het ISS zijn voor leerlingen onvergetelijke herinneringen. Voornaamste inzet bij tal van deze activiteiten is het stimuleren van het probleemoplossend denkvermogen bij kinderen, waarbij de geleerde vaardigheden (begrijpend) lezen, taal en rekenen direct toepasbaar zijn. Op het gebied van kunst en cultuur worden de leerlingen via een kunstmenu in aanraking gebracht met de meest belangrijke kunstdisciplines en krijgen de gelegenheid zich te verdiepen in het cultureel erfgoed. Bezoeken aan exposities en voorstellingen staan daarbij centraal. Binnen de school is er middels ‘Het open doekje’ en de samenwerking met Harmonie Oranje en de muziekschool bijzondere aandacht voor drama en muziek. Ook de tweejaarlijkse ‘Kunst door Kidsdag’, de kleiweek en het bezoek aan het grafisch museum ‘In den groenen zonck’ vormen vaste programmaonderdelen. Het mag duidelijk zijn dat de Baayaert een school is met ambitie. Met een team dat er van overtuigd is dat goed onderwijs een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van professioneel opgeleide leerkrachten, betrokken ouders en gemotiveerde leerlingen.