DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Verkeersmaatregelen Bergsebaan Wouw

De Dorpsraad Wouw en de Leefbaarheidsgroep Heerle hebben de afgelopen maanden in samenwerking met de gemeente Roosendaal de verkeerssituatie op de Bergsebaan tussen de kom van Wouw en de aansluiting met de A58 richting Heerle bestudeerd.

 

Uit snelheidsmetingen blijkt dat de snelheid van de passerende voertuigen beduidend boven de toegestane 60 kilometer per uur ligt en dat ook in het 30 kilometer gebied veel harder wordt gereden. Tijdens een vorige week uitgevoerde controle door de politie in het 60km-gebied werd in een uur tijd acht maal verbaliserend opgetreden. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 87 kilometer. In de meeste gevallen ging het om doorgaand verkeer. In samenspraak met omwonenden is gekeken naar maatregelen, die de weggebruiker extra attent maakt op de snelheidsregels. Zo wordt op drie plaatsen een forse -60- op het wegdek aangebracht en wordt dezelfde boodschap door opvallende verkeersborden extra onder de aandacht gebracht. Tevens zullen met enige regelmaat dynamische snelheidsindicatoren langs de weg worden geplaatst, zodat de weggebruikers attent worden gemaakt op hun (te hoge) snelheid.