DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

De Geerhoek in gevaar

Het kan niemand ontgaan zijn dat de gemeente Roosendaal fors snijdt in de subsidies. Of het nu gaat om voorzieningen, sportclubs, verenigingen, culturele instellingen of buurt- en dorpshuizen, niemand ontkomt aan deze ingrijpende bezuinigingsoperatie.

 

Voor cultureel centrum de Geerhoek betekent het concreet dat de gemeentelijke subsidie terugvalt van 192.000 euro in 2011 naar 50.000 in 2013. Een dergelijke teruggang met 79 % kan niet zonder ernstige gevolgen blijven. Bestuur en medewerkers hebben intussen de nodige maatregelen genomen om de continuïteit van de Geerhoek op korte termijn te waarborgen maar dat is lang niet genoeg om de voorziening op lange termijn te behouden. Personeels- en huisvestingskosten bedragen jaarlijks alleen al 180.000 euro en die zijn met deze verlaagde subsidie niet meer op te brengen. De stichting wil daarom meer doen met vrijwilligers, een groter beroep doen op de zelfwerkzaamheid van de gebruikers, nieuwe activiteiten ontwikkelen en de inkomsten fors proberen te verhogen. Om de urgentie van de problemen onder ieders aandacht te brengen organiseert de Stichting Buurtwerk Wouw op zaterdag 6 april van 11.00 uur tot 12.30 uur De Geerhoekmanifestatie om alle betrokkenen zoals de leden van de gemeenteraad, het college van B&W, de Dorpsraad, de gebruikers, de inwoners, de verenigingen en de scholen van de ernst van de situatie te doordringen. Het wordt die ochtend geen klaagzang maar een manifestatie waarin Wouw en alle betrokkenen kort en krachtig willen laten zien wat de waarde en de noodzaak van een goed functionerend dorpshuis is. Iedereen is daarom welkom.