DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Kerk Heerle officieel in gebruik genomen

Over de rode loper en een stralende zon de verbouwde Sint Gertrudis van Nijvelkerk in Heerle binnenlopen. Dat deden donderdag 25 april niet alleen gedeputeerde Brigite van Haaften, wethouder Steven Adriaansen en Marc van der Steen van Aramis AlleeWonen, maar ook alle genodigden en belangstellenden.

 

Tijdens de officiële opening werd nog eens teruggeblikt op de historie. Hoewel de officiële opening pas in april 2013 plaatsvond, had eigenaar AlleeWonen in december 2012 de kerk al opgeleverd aan de gebruikers van de kerk: de Stichting Dorpshuis, huisarts J. Markx en het kerkbestuur. Marc van der Steen, manager Wonen bij AlleeWonen, gaf aan dat met de verbouwing van de kerk twee vliegen in één klap waren geslagen. Aan de ene kant is door de herbestemming van de kerk tot multifunctioneel dorpscentrum de leefbaarheid in het dorp verbeterd. Aan de andere kant bleef de kerk als rijksmonument en historisch dorpsgebouw behouden. Cees Luijsterburg, secretaris van de Stichting Dorpshuis, werd door Van der Steen nog eens extra in het zonnetje gezet voor zijn inzet bij de inrichting van de kerk. Wethouder Steven Adriaansen onderschreef het verhaal met de opmerking: ,,Als wethouder monumenten vind ik het geweldig dat deze kerk met historie behouden blijft als centrum voor de gemeenschap, maar dan in eigentijdse vorm.” De herontwikkeling van de kerk van Heerle maakte onderdeel uit van het project ‘Heerle in ontwikkeling' en dat werd mede mogelijk gemaakt door subsidie van de Provincie Noord-Brabant in het kader van de regeling Integraal Dorpsontwikkelingsplan. Dit project was bedoeld om de leefbaarheid van het dorp te verbeteren. De eerste stap bestond uit het verplaatsen van de sportvelden en de bouw van een nieuwe sportzaal achter van de kerk. Beide projecten werden al in 2010 afgerond. Op de vrijgekomen gronden van het voormalige sportpark moet nieuwe woningbouw komen om daarmee de vergrijzing en ontgroening in het dorp tegen te gaan. In december vorig jaar is de nieuwbouwlocatie ‘De Bamere’ van start gegaan. Met de officiële opening van de kerk is het laatste deelproject van ‘Heerle in Ontwikkeling’ afgerond. Gedeputeerde Brigite van Haaften sprak vol lof over de wijze waarop het project was aangepakt. Vooral de inzet van de bewoners bij het project vond zij bewonderenswaardig. Omdat de leefbaarheidsgroep Heerle een grote rol heeft gespeeld in het project, gaf zij André Janssen, voorzitter van de Leefbaarheidsgroep, een beeldje dat symbool staat voor de saamhorigheid en het enthousiasme. Op zijn beurt besloot wethouder Steven Adriaansen zijn speech met een dankwoord en de uitreiking van een handreiking aan de gedeputeerde: ,,Met de gelden uit het Integraal Dorps Ontwikkelingsplan heeft de provincie Noord-Brabant het voor ons mogelijk gemaakt om Heerle die impuls te geven die het nodig had. Daarmee is het kerkdorp weer helemaal op de kaart gezet.”