DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Stadsperikelen 29 augustus

Verordening elektronische bekendmaking

Per 1 januari 2014 wordt het wettelijk verplicht om regelgeving elektronisch bekend te maken. Het college heeft besloten de raad voor te stellen om de verordening voor het online publiceren van bekendmakingen vast te stellen.

 

Hierdoor wordt het mogelijk de bekendmaking van regelgeving en diverse besluiten, zoals vergunningen, aanvragen en meldingen elektronisch te publiceren. Voorgesteld wordt de online publicatie te laten plaatsvinden vanaf 1 oktober 2013 op de website www.officielebekendmakingen.nl.

Om de burgers te laten wennen aan de nieuwe vorm van bekendmaken zal tot 1 april 2014 ook nog in de Roosendaalse Bode de volledige tekst van de bekendmaking worden opgenomen. Daarna zal in Stadserf 1 de bekendmaking compacter worden weergegeven, waarbij voor de rechtsbeschermingsmogelijkheden wordt verwezen naar de gemeentelijke website waarop de link is te vinden naar www.officielebekendmakingen.nl

Dwalen door de Dijken

Kortendijk in Roosendaal; een typische wijk gebouwd in de jaren zeventig. Groen, kindvriendelijk, verkeersveilig, maar ook onoverzichtelijk met zijn slingerende wegen. Wie er niet bekend is, wil nog wel eens verdwalen. In ‘Dwalen door de Dijken’ is dat nu net de bedoeling!

In de nieuwste publicatie in de reeks van het gemeentearchief en -museum neemt auteur Theo de Munnik de lezer mee door de Kortendijk. Een wijk, die dit jaar precies veertig jaar bestaat. Vier jaar na zijn schrijversdebuut ‘Kuieren over Keien’ neemt De Munnik, bij de gemeente werkzaam als coördinator binnenstad, zijn woonwijk onder de loep. Na een inleiding over het ontstaan van de wijk door medeauteur Marius Broos (de eerst bekende vermelding van ‘opten Cortendijck’ dateert uit het jaar 1468) kan de lezer er zelf op uittrekken. Aan de hand van de historisch belangrijke of vermeldenswaardige plaatsen, met foto’s van vroeger en nu in beeld gebracht, kunt u zelf een wandel- of fietstocht door de wijk maken. Kent u buurthuis ’t Heisteeke nog? Of de oude Engelbrecht van Nassaukazerne? Wie heeft er geen rommelmarkt in Leijsdream bezocht? In ‘Dwalen over de Dijken’ komen ze allemaal aan de orde! Het boekje wordt aangevuld met interviews met bewoners van de wijk van de hand van Nicole de Boer. Dwalen door de Dijken is vanaf maandag 26 augustus verkrijgbaar bij het Roosendaalse Gemeentearchief, Markt 35 en in Museum Tongerlohuys, Molenstraat 2. De verkoopprijs bedraagt 7,50. Op zaterdag 24 en zondag 25 augustus zijn een exemplaar te bemachtigen tijdens ‘Kunsten Onder 1 dak’ in het voormalige RBC-stadion. In de persruimte heeft het gemeentearchief en gemeentemuseum dan een tentoonstelling over de fotografen Spekman en Sturm ingericht. Pieter Goorden van Brandpunt Media maakte het boekwerkje op en zorgde voor de verdere uitvoering.

Budgetsubsidie voor zwembad de Stok

Vanaf 2013 ontvangt zwembad De Stok Exploitatie BV 290.000 euro minder subsidie. Zwembad De Stok Exploitatie BV heeft in november 2012 uitstel gekregen voor het indienen van een aanvraag voor budgetsubsidie 2013, omdat er geen sluitende begroting voor 2013 werd aangeleverd.

Naar aanleiding van de subsidieverlaging per 1 januari 2013 moesten er maatregelen worden getroffen. Hiertoe is er onder andere in opdracht van de gemeente door de Eigendom BV en Exploitatie BV onderzoek verricht naar de omvang van de onderhoudskosten en naar mogelijke efficiencymaatregelen. Dit onderzoek is binnenkort afgerond. Inmiddels heeft zwembad De Stok Exploitatie BV voor 2013 een sluitende begroting aangeleverd. Nu aan deze voorwaarde voor budgetsubsidie is voldaan, kan de budgetsubsidie 2013 van 1.562.102 euro aan zwembad De Stok Exploitatie BV worden verleend en vastgesteld.

‘Cultuureducatie met kwaliteit’

De gemeente heeft van 2005 tot en met 2012 in samenwerking met de provincie en het rijk, al veel geïnvesteerd in cultuureducatie via de ‘Marktplaats Cultuureducatie’ (CultuurlinC).

Hiermee zijn goede resultaten behaald en is vooral de lokale infrastructuur versterkt. Op 31 december 2012 is de provinciale regeling voor de ‘Marktplaats Cultuureducatie’ geëindigd. Als vervolgstap heeft de gemeente Roosendaal besloten deel te nemen aan de regeling ‘Cultuureducatie met Kwaliteit 2013-2016’ waarmee een slag kan worden gemaakt van infrastructuur naar kwaliteit. CultuurlinC is ondergebracht bij het Centrum voor de Kunsten. Ook de opdracht voor de uitvoering van de regeling ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ wordt gegeven aan het Centrum voor de Kunsten. Daarnaast blijven zij verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling ‘Impuls brede school, sport en cultuur’ voor wat betreft het onderdeel cultuur waar de gemeente sinds 1 januari 2010 aan deelneemt. Vanaf 1 januari 2014 zullen de beide regelingen meegenomen worden in de subsidieovereenkomst met het nieuwe Centrum voor Cultuureducatie.