DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Franciscus Ziekenhuis Roosendaal opent leerafdeling

Op 28 augustus 2013 wordt in het Franciscus Ziekenhuis Roosendaal een leerafdeling geopend. Dit concept van stage lopen en leren in de praktijk is gericht op een betere afstemming tussen het onderwijs en de beroepspraktijk. De leerafdeling maakt deel uit van de Longafdeling en bestaat uit tien bedden.

 

Vijftien derde- en vierdejaars studenten verpleegkunde van Avans Hogeschool lopen gedurende 20 of 40 weken stage op de leerafdeling. Zij vormen met elkaar een team en krijgen naarmate de stage vordert meer verantwoordelijkheden toebedeeld. Hierdoor kunnen zij in de loop van de stage zelfstandig de verpleegkundige zorg uitvoeren.

Voordelen leerafdeling

Volgens John de Jonge, projectleider van de leerafdeling, heeft stage lopen op een leerafdeling veel voordelen. “Het verschil met een stage op een gewone afdeling is dat de studenten van de leerafdeling met elkaar, maar altijd onder supervisie van gediplomeerd verpleegkundigen, verantwoordelijk zijn voor de 24-uurs zorgverlening. Zo leren ze sneller met de verantwoordelijkheden die horen bij het verpleegkundig beroep om te gaan. Een leerafdeling heeft ook voordelen voor de afdeling zelf. De studenten brengen nieuwe kennis mee, waarvan het team ook weer kan leren.”

Begeleiding

Tijdens de stage worden de studenten begeleid door gediplomeerd verpleegkundigen die als werkbegeleiders of praktijkopleiders geschoold zijn in het begeleiden van stagiaires. De werkbegeleider begeleidt de student bij de uitvoering van de verpleegkundige taken. De praktijkopleider coördineert het totale leerproces en is verantwoordelijk voor de afstemming met Avans Hogeschool.